Samarbete mellan Ferroamp och Ntricity

Foto: Fré Sonneveld / Unsplash

Efter att Ferroamp har aktiverat den första budportföljen med sitt system på balansmarknaden, planerar företaget nu att tillsammans med Ntricity skicka in underlag för förkvalificering i alla elområden och att utveckla samarbeten med fler elbolag. Utvecklingen av stödtjänster gör energilagring till ett alltmer strategiskt område för Ferroamp.

- Den ökande utvecklingen av stödtjänster är särskilt viktig under en tid då solenergimarknaden förblir svag. Batterier kan nu vara en bra affär för kunder, både med och utan solceller, säger Kent Jonsson, VD för Ferroamp.

I mitten av februari godkändes Ferroamps och Ntricitys lösning för att sälja stödtjänster av Svenska kraftnät i elområde 3. I mitten av mars lades det första budet på balansmarknaden med Ferroamp-system som anslutits via Varberg Energis tjänst Flex Batteri. Dessa aggregerade system utgör ett av endast tre så kallade Virtual Power Plants (VPP) som är aktiva på marknaden i Sverige, där villaägare kan bidra med batterikapacitet.

Ntricity och Ferroamp planerar att fortsätta utveckla portföljen i elområde 3 och skicka in underlag för förkvalificering även i elområde 4. Kunder kan redan idag anmäla intresse till Varberg Energi, oavsett var i landet de befinner sig, eftersom ambitionen är att samla system för att skapa portföljer i alla elområden. Samtidigt med förkvalificeringen kommer de också att utveckla samarbeten med fler elbolag för att möjliggöra försäljning av stödtjänster för deras kunder.

Förutom att hantera solproduktion och energilagring används Ferroamp-systemet också för att optimera elbilsladdning. Just nu pågår fälttester med företagets första egenutvecklade elbilsladdare, en bidirektionell DC-DC-laddare som kan överföra el från elbilsbatteriet till elnätet (vehicle-to-grid). Planen är att även använda elbilsladdaren för stödtjänster.

- Styrkan i vårt system är flexibiliteten och hur vi ger ett mervärde till kunden både när det gäller solenergi, energilagring och elbilsladdning. Vi planerar att utveckla alla dessa områden under det kommande året och stödtjänster kommer att prioriteras inom dessa områden, säger Kent Jonsson.