Branschinsikter - Nödvändigheten av samverkan

Foto: Zonduurzaam Deventer / Unsplash

Kommunala energibolag i Sverige levererar fossilfri energi, vatten och avfallshantering till invånarna, vilket är en viktig infrastruktur som måste fungera dygnet runt året om. Följ med när två svenska energibolag berättar om sina erfarenheter inom integrationer, hållbarhet och ökade krav på säkerhet, tillsammans med insikter från två branschrepresentanter.

Kommunala energibolag levererar fjärrvärme, el, fiber, vatten och avfallshantering till sina samhällen. Här delar två energibolag med sig av sina erfarenheter kring integrationer, yttre påverkan, globala trender och hållbarhetsarbete, medan två branschrepresentanter delar sina insikter.

Energibolag 1: "Det är kul att visualisera det man byggt"
Energibolag 1:s IT-avdelning har använt Frends iPaaS ett tag och hade tidigare manuella och rudimentära integrationer som var svåra att felsöka.

– Vi hade spridda skript på olika servrar, vilket gjorde det svårt att få översikt och att felsöka.

Beslutet att införa en central integrationsplattform togs emot positivt. Få personer arbetar direkt med integrationerna, men många märker effekterna av produkten i sitt arbete.

– Plattformen har effektiviserat arbetet och eliminerat många manuella processer. Det är roligt att visualisera det man byggt och att kunna följa varje variabel för att se exakt vad integrationen gör. Vid problem kan vi enkelt se vad som gick fel.

Plattformen kräver ingen programmeringsbakgrund, vilket innebär att vem som helst på IT-avdelningen kan skapa integrationer. Samarbetet med Frends har varit smidigt och IT-avdelningen har klarat sig utan att söka stöd från supporten. Bolaget har framgångsrikt implementerat över 80 integrationer och planerar att fortsätta använda Frends.

Energibolag 2: "Det är något helt nytt för oss, ett paradigmskifte"
Energibolag 2 hade inte arbetat med integrationer innan IT-chefen beslutade att införa en central integrationsplattform.

– Innan Frends hade vi inga felkontroller, och felsökning var nästan omöjlig – om det uppstod fel någonstans var det bara att börja om. Beslutet att införa en central integrationsplattform var proaktivt. Nu har vi 50 integrationer i drift och allt är samlat och dokumenterat på ett ställe. Vi kan direkt se och åtgärda eventuella fel, vilket är en enorm fördel.

Den mest uppskattade funktionen hos användarna är den visuella aspekten. Energibolaget kan tydligt se vilka integrationer de har och vilka som är aktiva. Det är ett nytt koncept för dem och representerar ett paradigmskifte.

Ökad hotbild och högre krav
Båda bolagen följer globala trender och förändringar som påverkar hela branschen.

För Energibolag 1 har införandet av Frends lett till en förbättrad förmåga att anpassa sig till nya krav. För att uppfylla NIS2-direktivet kör IT-avdelningen gedigna säkerhetsutvärderingar för alla nya system.

– Vi upplever en ökad hotbild och högre krav på säkerhet. IT-avdelningen hanterar både digital och fysisk säkerhet, inklusive passagesystem, larm och kameraövervakning.

Internationella konflikter påverkar också energibranschen, som kriget i Ukraina som har resulterat i stigande priser på träbränsle. Räntornas förändring har också påverkat tillgången på returträ och därmed priserna, vilket är osäkert framöver.

Även Energibolag 2 genomför regelbundna säkerhetsutvärderingar för att hantera NIS2-direktivet. Samarbeten har inletts med externa experter för att analysera och planera fler säkerhetsåtgärder och utbilda avdelningschefer för att utbilda sina anställda.

Energibolag 2 nämner en utmanande trend inom energibranschen:
– Lagkrav på att samla in data var 15:e minut och användarnas önskan att optimera användningen av sina fordon eller vitvaror med hjälp av elprisvariationer skapar utmaningar inom säkerhet och integration.

Hållbarhet, samhällsansvar och samarbeten
Båda bolagen strävar efter att effektivisera och minska överflödig energiförbrukning för hållbarhet och samhällsansvar. Energibolag 1 betonar detta särskilt på grund av sitt kommunala ansvar.

Energibolag 2 håller med om vikten av hållbarhet som ett målområde i affärsprocessen. Uppdaterade hållbarhetsrapporter är en del av deras process.

Båda företagen är öppna för samarbete och vill dela erfarenheter och lösningar med andra energibolag för att undvika dubbelarbete och effektivisera branschen.

Energibolag 2 hoppas på utökat samarbete mellan elbolag, vilket inkluderar möjligheten att dela data och statistik i en central plats för samarbete.

Insikter från branschrepresentanter
Jonny Axelsson, IT-chef/CIO på Pitenergi, anser att etableringen av ett integrationsforum för samarbete och delning av digitala lösningar är avgörande för energibolag med begränsade resurser.

Anders Lindborg, lösningsarkitekt på Sandviken Energi, tycker att Frends erbjuder en perfekt balans mellan enkelhet och avancerade funktioner. Att kunna köra agenterna lokalt löste många säkerhets- och GDPR-bekymmer. Frends integrerar också smidigt med befintliga BPMN-baserade processverktyg, vilket underlättade beslutet att använda plattformen.