Ei startar tillsynsprojekt för att öka medvetenheten om regelverk på elmarknaden

Foto: Marc-Olivier Jodoin / Unsplash

För att minska antalet felaktiga handelsordrar på elmarknaden, har Energimarknadsinspektionen (Ei) initierat ett tillsynsprojekt inom energigrossistmarknaderna. Målet är att öka kunskapen och medvetenheten bland aktörerna om gällande regelverk.

Denna nyhet återpublicerades på grund av tekniska problem förra veckan som hindrade oss från att distribuera den till alla prenumeranter.

Enligt Remit-förordningen är det förbjudet att genomföra eller försöka genomföra otillbörlig påverkan på energigrossistmarknaderna. Felaktiga handelsorder, även kända som felbud, kan påverka elprissättningen på grossistmarknaden och utgöra ett brott mot artikel 5 i Remit-förordningen eftersom de kan fixera priset på en nivå som inte återspeglar marknadens utbud och efterfrågan.

Tidigare har Ei uppmanat aktörerna att revidera sina rutiner för att minimera risken för felaktiga bud. Nu inleder Ei ett tillsynsprojekt för att säkerställa att aktörerna har adekvata rutiner. Projektet syftar till att öka medvetenheten bland aktörerna, kartlägga deras agerande vid felbud och minska antalet felaktiga handelsordrar.

Under projektet kommer Ei att kontakta ett antal marknadsaktörer och genomföra enkätundersökningar samt intervjuer. Projektet förväntas pågå fram till första kvartalet 2025 och resultaten kommer att presenteras i en rapport på ei.se.

Felaktiga handelsordrar kan uppstå på olika sätt. Den vanligaste typen av ärende som Ei utreder gällande misstänkt överträdelse av förbudet mot otillbörlig marknadspåverkan är felaktigt lagda handelsorder. Det kan inträffa när en marknadsaktör placerar en order på dagen före marknaden som inte var avsikten.

Felaktiga bud kan också uppstå om en marknadsaktör missar att lägga ett bud, vilket resulterar i att utbudet eller efterfrågan inte återspeglar den aktuella marknadssituationen. Effekterna av felaktiga bud varierar beroende på faktorer som budets storlek, tillgänglig elproduktion och överföringskapacitet i det specifika fallet.