Heims kommun i Norge initierar planering för kärnkraftverk

Föreslagen plats för anläggningen. Karta och bild: Norsk Kjernekraft

Heims kommun i Trøndelag, Norge, har meddelat att man inleder regleringsarbetet för att skapa en zon för byggnation av ett kärnkraftverk. Tidigare planer för området kommer därmed att avbrytas.

Bland de meddelade parterna finns Direktoratet för strålskydd och kärnsäkerhet (DSA), de norska väpnade styrkorna, Norges vatten- och energidirektorat (NVE), nätoperatören Statnett och Miljödirektoratet.

Kommunen har för avsikt att lägga grunden för etableringen av kärnkraftverk, företrädesvis i form av små modulära reaktorer (SMR), enligt ett förslag som Norsk Kjernekraft presenterade för Norges olje- och energidepartement (OED) den 2 november förra året. Förslaget innefattar byggnation av ett kraftverk baserat på flera SMR i kommunerna Aure och Heim.

Består av flera SMR:s

Enligt den preliminära planen kommer anläggningen att ligga i ett gemensamt industriområde på gränsen mellan Aure och Heim. Det är även möjligt att andra områden i kommunerna blir aktuella, enligt Norsk Kjernekraft. Kärnkraftverket planeras bestå av flera SMR som tillsammans beräknas producera cirka 12,5 TWh elektricitet årligen, vilket motsvarar en ökning av Norges elproduktion med ungefär 8%.

I enlighet med avsnitt 12-8 och 12-14 i plan- och bygglagen meddelar kommunen samtidigt starten av regleringsarbetet som avbrytandet av de nuvarande zonplanerna för området. Taftøy industriområde, en äldre plan som inte realiserats, ligger på Taftøyan nordväst om Heim kommun. Området gränsar till Aure kommun i väst och till den tidigare väg 680 i norr. Cirka 300 meter öster om planområdet ligger zonplanen för Taftøyans fritidshusområde.

Äldre planer upphävs

De äldre regleringsplanerna kommer att upphävas när områdesplanen för Taftøy kärnkraftverk antas. Sista datum för att lämna synpunkter på Heims meddelande är den 15 maj.

"Planerade åtgärder täcks av regler om konsekvensbedömningar och måste ha ett planeringsprogram samt en miljökonsekvensbeskrivning," noterar kommunen. Behovet av undersökning för en sådan plan är för närvarande osäkert, men kommer sannolikt att klargöras när undersökningsprogrammet som Norsk Kjernekraft skickat till OED bekräftas. Förslag till planeringsprogram kommer att skickas på remiss och ställas ut till offentligt granskning när behovet av en studie för kärnkraftverk är tydligt.

Norsk Kjernekrafts mål är att bygga, äga och driva SMR-kraftverk i Norge i samarbete med energiintensiv industri. Företaget förbereder licensansökningar i enlighet med nationella regler och internationella standarder.

Beredda att implementera

- Kommunerna Heim och Aure är proaktiva för att tillhandahålla tillräckligt med tillförlitlig kraft för industri och boende, säger Jonny Hesthammer, VD för Norsk Kjernekraft.

- De är beredda att implementera kärnkraft som en del av lösningen tillsammans med förnybar energi. På så sätt säkerställs energiförsörjningen samtidigt som behovet av naturingrepp kan minskas.

Källa: World Nuclear News