Finländsk innovation kan sänka priset avsevärt på förnybara bränslen

Laboratoriemaskin. Källa: Liquid Sun

Liquid Sun lovar att driva användningen av förnybara bränslen för flygning och fraktfartyg framåt på ett stort sätt. Företaget planerar att göra produktionen av syntetiska bränslen ännu enklare. 

Från och med år 2025 måste flygbränslen innehålla två procent förnybart bränsle. Detta blygsamma krav förklaras av att det förnybara (SAF, sustainable aviation fuel) inte är tillräckligt tillgängligt och är dyrt.

Liquid Sun i Tammerfors förbereder sig för denna stora förändring.

- Vår utvecklade lösning gör det möjligt att öka blandningskravet. Vi är fortfarande i början, men vår metod har visat sig vara konkurrenskraftig, säger VD Samuel Thesleff.

Elektrolysör

Liquid Sun producerar dock inte flygbränslen utan utvecklar en elektrolysör. Vanligtvis producerar vatten elektrolysörer endast vätgas, men med Liquid Suns teknologi bildas direkt kolväteföreningar som reaktionsprodukt, vilket gör den unik.

Liquid Sun-tekniken bygger på en katalysatorarkitektur som tillverkas med atomskiktsdeposition (ALD). Företagets elektrolyssystem är fullt skalbart och består av elektrolysmoduler som kombinerar flera elektrolysatorstaplar. Varje stack innehåller flera elektrolysceller med membranelektrodenheter. Dessa staplar kan underhållas separat för att minimera driftstopp för anläggningen.

Modulär

Liquid Sun-tekniken är modulär och kan anpassas efter kundens specifika behov. Den integreras smidigt i befintliga industriella system och e-bränslen, och kemikalierna är lätta att lagra och transportera med den befintliga distributionsinfrastrukturen. Lösningen kan installeras i befintliga kraftverk och bioraffinaderier för att fånga upp och använda CO₂-utsläpp, vilket minskar anläggningens koldioxidavtryck och skapar ytterligare intäktsströmmar.

Källa: Yle Nyheter