Kenya tar steg mot kärnkraft – Ny strategiplan presenterad

Presentation av Kenias kärnkraftsplan. Foto: NuPEA

Kenya har tagit ett avgörande steg mot att bygga landets första kärnkraftverk genom att lansera en ny strategiplan för perioden 2023-2027. Strategiplanen, som presenterades av Kenyas myndighet för kärnkraft och energi (NuPEA), omfattar en detaljerad vägkarta för utvecklingen av landets kärnkraftsprogram.

Med en ambition att inviga sitt första kärnkraftverk 2034, markerar denna plan en betydande milstolpe i Kenyas energiutveckling.

Planen identifierar sex huvudområden baserade på strategiska frågor: utveckling av kärnkraftsinfrastruktur, engagemang och påverkansarbete bland intressenter, forskning och innovation inom energi, kapacitetsutveckling, program för forskningsreaktorer och institutionell hållbarhet. Den bygger vidare på myndighetens tidigare strategiplan för 2020-2025, vars framgångsrika genomförande ledde till att Kenyas kärnkraftsprogram gick vidare till fas II enligt Internationella atomenergiorganets (IAEA) milstolpsmetod, enligt NuPEA:s ordförande Ezra Odhiambo.

Samråd med interna och externa intressenter

Strategiplanen 2023-2027 utarbetades genom en process som inkluderade samråd med interna och externa intressenter och tar hänsyn till Kenyas nationella utvecklingsagenda, såsom den definieras i landets konstitution, Vision 2030, och andra viktiga policydokument.

I planen föreslås att Kenyas första kärnkraftverk ska byggas och tas i drift 2034, medan en forskningsreaktor, KNRR, planeras vara i drift i början av 2030-talet. Kilifi och Kwale län har identifierats som potentiella platser för kraftverket, medan mark har avsatts vid Konza Technopolis teknikpark för forskningsreaktorn.

NuPEA:s vägkarta antyder att förberedelserna för kärnkraftverkets byggnadsplats börjar 2029, med byggstart planerad till 2030-2031. "Idag inleds en ny resa mot utvecklingen av kärnkraftsprogrammet i Kenya," meddelade NuPEA. Under planperioden åtar sig myndigheten att genomföra strategierna för att landet ska vara redo att påbörja bygget av sitt första kärnkraftverk.

Koordinering av forskning och utveckling

Myndigheten uppskattar att omkring 36,2 miljarder kenyanska shilling (cirka 273 miljoner USD) kommer att behövas för att genomföra initiativen i planen.

Under lanseringseventet i Nairobi nyligen betonade NuPEA:s planerings- och strategidirektör Winnie Ndubai myndighetens vision, som inkluderar koordinering av forskning och utveckling inom energi- och petroleumsektorn samt kapacitetsbyggnad.

- Vår vision är att tillhandahålla hållbara, prisvärda och rena energilösningar, vilka inte bara kommer från kärnkraft som en grundlast och ren energikälla i vår energimix, men också genom innovativ forskning som leder till nya idéer och teknologier inom energisektorn, sa hon.

NuPEA, som etablerades 2019 för att främja och genomföra Kenyas kärnkraftsprogram, efterträdde Kenya Nuclear Electricity Board som grundades 2012.

Källor: World Nuclear News, NuPEA