Frankrike banar väg för framtiden med ambitiösa planer för kärnkraftsåtervinning

Cruas kärnkraftsverk i Frankrike på natten. Foto: Wikipedia Common, kredit: Iodama

Frankrikes ekonomi- och finansminister, samt minister för industriell och digital suveränitet, Bruno Le Maire, har tillkännagett att landet ska fortsätta sin strategi för behandling och återvinning av använt kärnbränsle efter år 2040. Det inkluderar planer på att förlänga livslängden på befintliga återvinningsanläggningar och att initiera studier för en ny anläggning för tillverkning av MOX-bränsle samt en ny anläggning för behandling av använt bränsle.

Beskedet gavs under ett besök hos Oranos återvinningsanläggning La Hague av Le Maire och delegationsminister för industri och energi, Roland Lescure, bara dagar efter att Frankrikes kärnenergipolitiska råd (Conseil de Politique Nucléaire) nyligen förklarade att landet fortsätter med sin strategi för en sluten kärnbränslecykel.

Tre åtgärder

Le Maire presenterade tre åtgärder som ska genomföras mot detta mål: ett hållbarhets- och motståndskraftsprogram för att förlänga livslängden på La Hague och Melox återvinningsanläggningar bortom år 2040; starten av studier för en ny MOX-bränsletillverkningsanläggning vid La Hague; samt inledningen av studier för en ny anläggning för behandling av använt bränsle, även den vid La Hague, med sikte på åren 2045-2050.

- En ny era inom fransk kärnkraftshistoria är på väg att börja. Tiden är inne för storskaliga nationella projekt, och kärnenergisektorn har en central roll att spela, sade Le Maire under sitt besök vid La Hague.

Tydligt budskap

I ett inlägg på X förklarade Le Maire att besöket vid La Hague av de två ministrarna sänder en stark signal.

- Tack vare denna strategi kommer vi i slutändan att kunna minska volymen av kärnavfall med 75 procent sa han.

- Vårt budskap är tydligt: kärnkraften har en central plats i vår ekonomis dekarbonisering, stärkandet av vår energisuveränitet och återindustrialiseringen av vårt land.

Stora investeringar

Oranos VD Nicolas Maes sade att utannonseringarna medför stora investeringar för La Hague-anläggningen.

- Behandling och återvinning är en av den franska industrins spetskompetenser, vilket representerar ett kunnande som har behärskats i ungefär 50 år i våra anläggningar och som alla gruppens anställda kan vara stolta över, sade han.

Frankrike har sedan början av sitt kärnkraftsprogram valt att följa en sluten bränslecykel, där använt kärnbränsle återbehandlas för att återvinna uran och plutonium för återanvändning. Återbehandling och återvinning av bränslet på detta sätt minskar även aktiviteten och volymen av radioaktivt avfall som kräver slutlig förvaring.

Separation

I den franska modellen separeras de återanvändbara materialen, som utgör cirka 96% av det använda bränslet, vid La Hague. Det plutonium som återvinns från denna process återanvänds i MOX-bränsle (blandoxidsbränsle) som tillverkas av Orano vid Melox-anläggningen. Idag genereras cirka 10 procent av Frankrikes kärnkraftsel genom återvinning av material i form av MOX-bränsle, enligt Orano, och detta kan öka till 25 procent och till nästan 40 procent om använt MOX-bränsle återvinns ytterligare.

För närvarande används endast det plutonium som återvinns från behandlat bränsle i MOX. Återvunnet uran - eller RepU - kan anrikas på nytt för användning som bränsle i befintliga lättvattenreaktorer. Fyra av Frankrikes reaktorer - vid Cruas-Meysse-anläggningen i Auvergne-Rhône-Alpes - är certifierade för att använda sådant uran. I februari blev Cruas 2 den första av dessa enheter att drivas med en full kärna av bränsle tillverkat av återvunnet uran.

Källa: World Nuclear News