Elprishalvering i februari - Blåst, mildväder och minskad konsumtion

Foto: Andrey Metelev/Unsplash

Mycket vind, milda väderförhållanden och minskad elförbrukning ledde till en halvering av elpriset i februari jämfört med januari. Mars börjar med gott om tillgång på energi över hela landet. Trots att vintern ännu inte är över, påbörjas de årliga underhållsarbetena vid kärnkraftverken, först i Finland. Detta kan eventuellt resultera i en ökning av elpriserna.

Under februari landade elpriserna på den nordiska elbörsen Nord Pool (exklusive påslag och moms) mellan cirka 44,8 och 55,4 öre per kilowattimme i alla elområden. Tidigare betydande prisskillnader mellan dessa områden har minskat avsevärt på grund av god överföringskapacitet, vilket möjliggör distribution av efterfrågad elektricitet mellan norra och södra Sverige.

Jonas Stenbeck, privatkundschef på Vattenfall Försäljning Norden, kommenterar att vi närmar oss slutet av vintern och att mars kan överraska vädermässigt. Trots detta är produktionsläget i Norden bra, vilket ger stabilitet på marknaden. Han betonar även att Sverige fortsätter att effektivt minska elförbrukningen, vilket bidrar till de lägre elpriserna.

Under början av februari stod vindkraften för mer än hälften av den totala produktionen under vissa timmar, vilket ledde till negativa priser. Den nordiska vattenkraften fortsätter att producera hög effekt, och den hydrologiska balansen ligger på normal nivå. Revisionen av kärnkraftverket Olkiluoto 3 i Finland, med en installerad kapacitet på cirka 1600 MW, påbörjas den 2 mars och kan påverka elpriserna även i Sverige.

Jonas Stenbeck understryker att vädret har en betydande påverkan på elpriset och att det finns många faktorer att beakta. Han rekommenderar att dra nytta av billigare elpriser genom avtal med timprissättning. Även fasta elprisavtal är för närvarande lägre, vilket är fördelaktigt för dem som föredrar att ha kontroll över sina månatliga kostnader.

För februari 2024 låg medelspotpriserna enligt följande:

  • Norra Sverige: 44,79 öre/kWh
  • Norra Mellansverige: 44,94 öre/kWh
  • Södra Mellansverige: 50,34 öre/kWh
  • Södra Sverige: 55,42 öre/kWh

Jämfört med februari 2023 har priserna överlag minskat. Det är viktigt att notera att dagsaktuella timpriser på elbörsen Spotpriset på Nord Pool inte inkluderar kostnader för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader.

Källa: Vattenfall