Solör Bioenergy säkrar 22 miljarder i långsiktig finansiering

Foto: Solör Bioenergi

Solör Bioenergy har avslutat en långsiktig finansiering på 22 miljarder SEK för hela koncernen. Den nya koncernfinansieringen bygger på en investeringskreditvärderad Common Terms Agreement med internationella banker och institutionella investerare för att ytterligare stärka koncernens M&A-strategi. CIBC och ICECAPITAL agerade som finansiella rådgivare i transaktionen.

Solör Bioenergy Group meddelade idag att man har slutfört en refinansiering av sina befintliga faciliteter. Finansieringsstrukturen omfattar en Senior Common Terms Agreement, en MidCo Common Terms Agreement samt en Junior Facility.

Solör Bioenergy Group säkrade en betydande Capex Facility samt en löpande kredit med en total summa på 4 miljarder SEK.

"Vi har säkrat tillgång till likviditet för vår M&A-strategi inom förnybar fjärrvärme", säger Martinus Brandal, ordförande och VD för Solör Bioenergy. "Med denna milstolpe kommer vi att kunna fortsätta vår tillväxtstrategi och stärka vår position som en ledande leverantör av fjärrvärme i Norden", tillägger Brandal.

"Vi äger och driver förnybara fjärrvärmekraftverk i 116 kommuner i Sverige och 65 kommuner i Norge, och vi levererar säker och förnybar energi enligt de högsta ESG-standarderna", säger Brandal.