Ei- elmarknaden vecka 8 2024- Spotprisfall och kärnkraftsframgång

Foto: Evgeniy Alyoshin/Unsplash

Spotpriserna sjönk med 17 procent jämfört med den föregående veckan, och systempriset stabiliserades på 46,5 EUR/MWh. I elområde SE1 minskade spotpriset med 19 procent till 35,4 EUR/MWh, medan SE2 upplevde en minskning på 20 procent och nådde 35,4 EUR/MWh. I SE3 minskade spotpriset med 23 procent och landade på 39,6 EUR/MWh, medan SE4 såg en minskning på 27 procent med ett veckomedel på 41,9 EUR/MWh.

Terminspriserna för kol minskade med 1,3 procent och nådde ett veckomedel på 92,4 USD/ton. Oljepriset steg med 0,4 procent och veckomedlet låg på 82,8 USD/fat, medan gaspriset minskade med 6,3 procent och nådde ett veckomedel på 23,6 EUR/MWh.

Det var en vecka med god tillgång till kärnkraft i både Norden och Sverige, där tillgängligheten låg på 100 procent.

Rapporten i sin helhet finns att läsa HÄR!

Källa: Energimarknadsinspektionen