Kinesiskt genombrott: Atombatteri lovar revolutionera energiförsörjningen

Ett BV100- batteri. Foto: Betavolt

Beijing Betavolt New Energy Technology Company Ltd påstår sig ha utvecklat ett miniatyriserat atomenergibatteri som kan generera el stabilt och självständigt i 50 år utan behov av laddning eller underhåll. Batteriet, som för närvarande befinner sig i pilotskede, planeras för massproduktion.

Atomenergibatterier, även kända som kärnkraftsbatterier eller radioisotopbatterier, utnyttjar energi från sönderfall av kärnisotoper och omvandlar denna till elektrisk energi via halvledarkonverterare.

Betavolt, som grundades i april 2021, uppger att deras batteri "kombinerar sönderfallsteknologi av nickel-63 och Kinas första diamantbaserade halvledarmodul (fjärde generationens halvledare) för att framgångsrikt realisera miniatyrisering av atomenergibatterier".

Förvandlas till el

Företagets vetenskapsteam har utvecklat en unik endiamantkristallhalvledare som är endast 10 mikron tjock, med ett 2 mikron tjockt nickel-63-skikt mellan två diamantsemikonverterare. Sönderfallsenergin från den radioaktiva källan omvandlas till en elektrisk ström, som bildar en oberoende enhet.

Nukleärbatteriets sammansättning. Bild: Betavolt

Betavolt uppger att deras kärnkraftsbatterier är modulära och kan bestå av dussintals eller hundratals oberoende enhetsmoduler som kan användas i serie och parallellt, så att batteriprodukter av olika storlekar och kapaciteter kan tillverkas.

Betavolt menar att deras batterier kan tillgodose behovet av långvarig strömförsörjning i flera scenarier såsom rymdfart, AI-utrustning, medicinsk utrustning, mikroelektromekaniska system, avancerade sensorer, små drönare och mikrorobotar.

Världens första kärnkraftsbatteri

- Om politiken tillåter kan atomenergibatterier möjliggöra att en mobiltelefon aldrig behöver laddas, och drönare som endast kan flyga i 15 minuter kan flyga kontinuerligt, säger företaget.

Det första batteriet som företaget planerar att lansera är BV100, som påstås bli världens första massproducerade kärnkraftsbatteri. Batteriet, som mäter 15mm x 15mm x 5mm, kan generera 100 mikrowatt med en spänning på 3V. Företaget planerar att lansera ett 1-watt-batteri år 2025.

Miljövänliga

Betavolt försäkrar att deras atomenergibatteri är "absolut säkert, har ingen yttre strålning och passar för användning i medicinska enheter såsom pacemakers, konstgjorda hjärtan och snäckor i människokroppen". Företaget tillägger: "Atomenergibatterier är miljövänliga. Efter sönderfallstiden omvandlas nickel-63-isotopen till en stabil isotop av koppar, som är icke-radioaktiv och inte utgör något hot eller förorening för miljön."

Företaget planerar att fortsätta forskningen på att använda isotoper som strontium-90, prometium-147 och deuterium för att utveckla atomenergibatterier med högre effekt och en livslängd på 2-30 år.

Källa: World Nuclear News