Analys: Europas industri hotas av kollaps på grund av nollutsläppsmål

Kinesisk eldriven taxi. En framtidsbild även i Europa? Foto: Wikipedia common, kredit: Brücke-Osteuropa

En grupp bestående av 73 stora företag från 17 olika sektorer, inklusive kemikalier, läkemedel och ingenjörskonst, har lanserat "Antwerpdeklarationen". I den uppmanar de EU att lätta på regleringarna kring målen för nollutsläpp, sänka energikostnaderna och öka investeringarna medan det fortfarande finns industri kvar, rapporterar Matthew Lynn i Telegraph.

Lynn pekar på att USA erbjuder omfattande subventioner och att Kina driver sin industriella strategi med effektivitet.

Europa å sin sida har dock fastnat i "deadlines och böter". Luca de Meo, VD för den franska biljätten Renault, har uttalat sig starkt om behovet av ett samlat svar från Storbritannien, Frankrike och övriga stora europeiska industrinationer på hotet från import av billiga utländska elbilar.

De Meo understryker att nollutsläpp har blivit ett verktyg för Kina riktat direkt mot västerländsk konkurrenskraft. Om inte Europa snart inser att en bättre strategi för att bekämpa klimatförändringarna behövs, står industrin inför en risk att utplånas.

Billiga elbilar

Övergången från bensindrivna till eldrivna fordon går inte enligt plan. Det var tänkt att leda till en investeringsvåg, skapa många "välbetalda gröna jobb" och dramatiskt minska koldioxidutsläppen. Renault såg ut att spela en ledande roll med modeller som ZOE och var tidigt ute med relativt prisvärda elbilar. Men nu verkar detta alltmer osäkert då kinesiska företag står redo att översvämma den europeiska marknaden med billiga elbilar.

De Meo betonar att även om Storbritannien inte längre är en del av EU, står länderna inför samma utmaningar. Han argumenterar för att EU och Storbritannien måste arbeta tillsammans för att skydda en av kontinentens mest betydande industrier.

Konkurrerar ut europeiska tillverkare

I USA har president Biden lanserat ett skatteavdragssystem som kommer att pumpa in nästan 400 miljarder dollar i subventioner, vilket ger Amerika en chans att bygga upp en betydande industri. Samtidigt har Kina investerat enorma summor pengar i att bygga upp en elbilsindustri, tagit kontroll över kritiska mineraler och står nu redo att konkurrera ut europeiska tillverkare både på kvalitet och pris.

Istället för att tända gnistan för en industriell renässans i Europa, leder strävan efter nollutsläpp istället mot en omedelbar avindustrialisering. Det börjar med den mäktiga bilindustrin, där kontinenten en gång ledde världen, men upprepas gång på gång i andra sektorer.

Mildare regler

Nyligen lanserade en grupp stora europeiska industrier "Antwerpdeklarationen", där de uppmanar EU att mildra regler, sänka energikostnader och öka investeringarna medan det fortfarande finns industri kvar.

Trots dessa utmaningar är de stora europeiska regeringarna, inklusive Storbritannien, fortfarande starkt engagerade i målen för nollutsläpp, vilket hindrar dem från att agera adekvat. Detta innefattar att agera mot billiga importvaror från Kina och att sätta upp restriktioner och tullar på kinesiska solpaneler, vilka nu dominerar marknaden.

Europa har låtit energipriserna skjuta i höjden, planerat att stänga ned egna offshore oljefält och bromsat tillväxten i fracking, samtidigt som dessa val har lett till att företag går i konkurs.

Källa. Telegraph