Innovativ teknik från McGill-forskare förbättrar koldioxidomvandling av pappersavfall

Avfall från pappersindustrin. Foto: Pixabay, Creative Commons, kredit:WFranz

Forskare vid kanadensiska McGill University har tagit fram en banbrytande metod för att effektivisera energianvändningen vid omvandling av koldioxid, med användning av restmaterial från pappers- och massaproduktion.

Den innovativa tekniken, som utvecklats med hjälp av Canadian Light Source vid University of Saskatchewan, minskar inte bara den energi som krävs för att omvandla koldioxid till användbara produkter utan bidrar även till att minska det totala avfallet i miljön.

- Det här är ett nytt område, säger Roger Lin, doktorand i kemiteknik.

- Vi är en av de första grupperna som kombinerar återvinning eller användning av biomassa med avskiljning av CO2.

Forskarteamet från McGills elektrokatalyslaboratorium har publicerat sina rön i tidskriften RSC Sustainability.

Nya verktyg

Avskiljning av koldioxidutsläpp är ett av de mest lovande nya verktygen för att bekämpa klimatförändringarna. Den största utmaningen är att avgöra vad man ska göra med koldioxiden efter att utsläppen har tagits bort, särskilt eftersom avskiljning av CO2 kan vara kostsamt. Nästa hinder är att omvandlingen av CO2 till användbara produkter kräver energi. Forskarna strävar efter att göra omvandlingsprocessen så effektiv och lönsam som möjligt.

- För dessa reaktioner är det verkligen viktigt att vi inriktar oss på energieffektivitet, säger Amirhossein Farzi, doktorand i kemiteknik vid McGill.

- Den största belastningen på lönsamheten för dessa reaktioner och dessa processer är vanligtvis hur energieffektiva de är.

Ny metod

Farzi, Lin och deras forskarteam fokuserade sina ansträngningar på att byta ut en av de mest energikrävande delarna av koldioxidomvandlingsprocessen.

Eftersom metoden är så ny finns det många frågor att besvara om hur man får de renaste produkterna och bästa effektiviteten. Teamet använde CLS-banor för att observera kemiska reaktioner i realtid, och efterliknade industriprocesser så nära som möjligt.

Utveckla ännu grönare teknologi

Forskarna hoppas kunna utöka utbudet av produkter som kan tillverkas med CO2 och hjälpa till att utveckla en verkligt grön teknologi.

- Om vi använder en förnybar energikälla som vattenkraft, vind eller sol... då har vi verkligen en koldioxidnegativ process," säger Lin.

Om Canadian Light Source:

Canadian Light Source är den enda synkrotronen i Kanada och en av de största vetenskapliga infrastrukturinvesteringarna i landets historia.

Sedan starten 2005 har CLS möjliggjort för över 5 000 forskare från 56 kanadensiska akademiska institutioner och 45 länder att publicera över 6 000 vetenskapliga artiklar, vilket belyser upptäckter inom ett brett spektrum av områden, i över 1 000 internationella vetenskapliga samarbeten.

Från att hjälpa till i kampen mot COVID-19 till att skapa nya cancerbekämpande läkemedel, utveckla mer näringsrika och klimatresistenta grödor och stödja rena teknik- och gröna gruvprocesser, hjälper CLS:s infrastruktur och experter forskare att lösa problem, utbilda nästa generation av vetenskapsmän och stödja industrier att bli mer effektiva och hållbara.

CLS sysselsätter över 250 personer inklusive forskare, ingenjörer, tekniker och administrativ och affärspersonal.

Canada Foundation for Innovation, Natural Sciences and Engineering Research Council, Canadian Institutes of Health Research, regeringen i Saskatchewan och University of Saskatchewan finansierar vår verksamhet.

Källa:  Pap News/ Canadian Light Source vid University of Saskatchewan