Valorem och Tribrid ingår partnerskap för förnybart energiinitiativ i Sverige

Foto: Unsplash

Valorem, en fransk aktör inom förnybar energi, undertecknade ett samarbetsavtal med Tribrid för att gemensamt utveckla ett 1 GW vind- och solenergiprojekt i Sverige. Partnerskapet stärker Valorems närvaro i Nordeuropa och markerar deras inträde på den svenska marknaden. Samarbetet bygger på Tribrids erfarenhet i regionen och reflekterar deras tidigare samarbete inom vindkraft.

Valorem har varit verksamt i Finland sedan 2010 och utvecklar för närvarande en över 1,5 GW portfölj med vind- och solenergiprojekt där. Philippe Tavernier, operativ chef på Valorem, betonar det strategiska steget i linje med företagets tillväxtstrategi och stärkande av positionen i Norden.

Carl-Christian Bohl, VD på Tribid, ser fram emot att vara en drivande kraft i Sveriges övergång till förnybara energikällor. Partnerskapet förväntas bidra till att möta den ökande energiefterfrågan i Sverige. Valorems etablering i Sverige stöder deras roll som en oberoende kraftproducent i Europa, med fokus på självförsörjning och tillgång till lokal och stabil grön energi.

Valorem tackar sina rådgivare, inklusive Hannes Snellman Attorneys Ltd, Ernst & Young och Sweco, samt Cirio Advokatbyrå och Renewable Sweden för Tribrids del.