Indiens gigantiska solenergipark har inlett matningen in i nätet

När allt är färdig kommer Khavda RE park att kunna göra anspråk på titeln som den största förnybara energianläggningen globalt, kapabel att årligen försörja 16,1 miljoner hem med ström. Foto: Adani Group

Indiens största förnybara energipark har börjat generera ström, en anläggning jämförbar i storlek med hela Singapore och med potential att försörja över 16 miljoner hem med energi.

Adani Green Energy Limited (AGEL) har påbörjat driften av en solkraftskapacitet på 551 megawatt i Khavda, Gujarat, Indien, som levererar ström till det nationella elnätet.

AGEL nådde denna milstolpe inom 12 månader efter att arbetet med Khavda RE parken startades, med fokus på att initialt utveckla grundläggande infrastruktur såsom vägar och anslutningar.

Målet är 30 gigawatt

AGEL har ambitiösa planer på att utveckla 30 gigawatt förnybar energikapacitet vid Khavda RE park, med förväntat slutförande av denna kapacitet inom de kommande fem åren.

Indiens mål 500 gigawatt

Gautam Adani, ordförande för Adani Group, konstaterade:

- Denna milstolpe är en bekräftelse på Adani Groups engagemang och ledande roll i att påskynda Indiens rättvisa övergång till ren energi mot sina ambitiösa mål om 500 gigawatt förnybar energikapacitet till 2030 och koldioxidneutralitet.

Källa: Adani Group