EDF satsar på att förlänga livslängden på brittiska kärnkraftverk

Kärnkraftsverket Hartlepool i Storbritannien ägs också av franska energibolaget EDF. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: Geni

EDF Energy, ett franskt statligt energiföretag, planerar att investera i sina kärnkraftverk i Storbritannien för att förlänga deras driftstid. Dessa planer, som fortfarande väntar på regulatoriskt godkännande och ett slutligt investeringsbeslut, syftar till att stärka Storbritanniens energisäkerhet.

EDF undersöker möjligheten att hålla sina avancerade gas-kylda reaktorer (AGRs) vid Torness, Heysham 1 och 2 samt Hartlepool igång på nuvarande nivåer så länge som möjligt. Dessutom överväger företaget att förlänga driften av Sizewell B-anläggningen med ytterligare 20 år.

Ska vara ekonomiskt genomförbart

EDF planerar att investera 1,3 miljarder pund i projektet om det godkänns och anses vara ekonomiskt genomförbart. Sedan 2009 har EDF redan investerat 7 miljarder pund i att förlänga livslängden på sina kärnkraftverk. Hartlepool och Heysham 1 har varit i drift i 40 år.

Mark Hartley, chef för EDF:s kärnkraftsverksamhet, sade i en intervju att företagets mål är att bibehålla produktionen hos de fyra AGR-stationerna så länge som möjligt och att förlänga Sizewell B till 2055.

Starkare inhemsk produktion

Företaget är för närvarande involverat i det nya, försenade kärnkraftverket Hinkley Point C och har påbörjat arbetet med Sizewell C. Storbritanniens regering betraktar dessa projekt som avgörande för landets energimix i övergången från fossila bränslen till grönare energikällor och för att stärka inhemsk produktion i ljuset av gasens volatilitet efter Rysslands invasion av Ukraina.

Miljöaktivister motsätter sig byggandet av dessa anläggningar av flera skäl, inklusive miljömässiga och kostnadsrelaterade skäl.

Stängda anläggningar

EDF:s brittiska kärnkraftsflotta producerade 37,3 terawattimmar förra året, vilket var 15 procent lägre än året innan på grund av stationernas stängning och planerade avstängningar.

Företaget siktar på att bibehålla produktionen på 2023 års nivå åtminstone fram till 2026.