Fjärde reaktorn vid Barakah kärnkraftverk nära driftstart

Barakah enhet nummer 4. Foto: Nawah Energy

I Förenade Arabemiraten har bränslelastningen för reaktor 4 vid Barakah kärnkraftverk slutförts, meddelar operatören Nawah Energy Company.

Bränslelastningen utfördes i enlighet med nationella regleringar och högsta internationella standarder, vilket tar anläggningen ett steg närmare full drift. Förenade Arabemiratens kärnkraftsregulator, Federal Authority for Nuclear Regulation, utfärdade en driftlicens till Nawah den 23 november, vilket möjliggör driftsättning och kommersiell drift av den fjärde och sista reaktorn vid Barakah.

Efter avslutad bränslelastning kommer Nawah att genomföra en serie tester innan de påbörjar uppstartningssekvensen, känd som effektökningstester, där operatörer gradvis höjer effektnivåerna. Reaktorn kommer sedan att synkroniseras med elnätet och de första megawatten av elektricitet kommer att genereras. Efter framgångsrika tester kommer reaktor 4 att tas i kommersiell drift.

Började 2008

Konstruktionen av den fjärde APR-1400-reaktorn, designad i Korea, började i juli 2015, tre år efter att arbetet påbörjades på den första reaktorn vid Barakah. De första tre reaktorerna är nu helt operativa under FANR:s tillsyn.

Förenade Arabemiraten påbörjade sitt kärnkraftsprogram 2008 när regeringen beslutade att bygga och driva ett kärnkraftverk för att tillgodose 25% av landets elektricitetsbehov. Detta syftade till att diversifiera energikällor och stödja landets långsiktiga energivision och netto-noll-mål. Konstruktionen av den första enheten började 2012, och Barakah 1 anslöts till elnätet 2020.

Barakah-anläggningen, belägen i Al Dhafra-regionen i Abu Dhabi, ägs av Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) och drivs av Nawah, ett gemensamt dotterbolag till ENEC och Korea Electric Power Corporation för kärnkraftsdrift och underhåll.

Källa: World Nuclear News