Sydamerikas oljemarknad i omvandling med tilltagande konfliktrisker 

Energijätten ExxonMobil, med huvudkontor i USA, startade nyligen produktionen från sin tredje oljeutveckling vid Stabroek-blocket utanför Guyana, vilket ökade den totala produktionskapaciteten till cirka 620 000 fat dagligen. Foto: ExxonMobil

Sydamerika genomgår en dramatisk förändring på oljemarknaden, där traditionella oljeproducenter förlorar mark medan nya aktörer växer fram. Detta skapar spänningar och potentiella konflikter i regionen, skriver Bloomberg News.

Sydamerika, med världens näst största olje- och gasreserver efter Mellanöstern, bevittnar en omstrukturering av sin oljeproduktion. Venezuela, en traditionell oljenation, står inför utmaningar samtidigt som nya producenter som Guyana tar ett steg framåt.

Kan bli världens största oljeexportör
 
Guyana, tidigare ett av världens fattigaste länder, ökar sin oljeexport snabbt och förutspås 2025 exportera mer än de fyra största sydamerikanska oljeproducenterna tillsammans. Med mindre än en miljon invånare kan Guyana bli världens största oljeexportör per capita.

Denna framväxt har väckt intresse från grannländer, särskilt från Venezuela. Venezuelas ledare Nicolás Maduro har nyligen uttryckt aggressiva anspråk på delar av Guyana, hotande med militäraktion för att säkra tillgång till de rika oljeresurserna. En kontroversiell folkomröstning har genomförts i Venezuela för att legitimera dessa anspråk, vilket Guyana har fördömt.

Växande spänningar

Denna utveckling i Karibien illustrerar de växande spänningarna i Sydamerika, där förändringar i oljeproduktionen leder till geopolitiska konflikter. Samtidigt som Venezuela kämpar för att behålla sin ställning på oljemarknaden, framträder Guyana som en ny viktig aktör. Flera sydamerikanska länder har uppmanat Venezuela och Guyana att lösa sina meningsskiljaktigheter fredligt.

Situationen mellan Venezuela och Guyana ger en tydlig indikation på de risker och utmaningar som hänger samman med förändringar på den globala oljemarknaden, där dynamiken i Sydamerika spelar en allt större roll.

Källa: Bloomberg News