Logicenters ansluter sig till ett tyskt hållbarhetsprojekt

Genom att delta i "Power of Logistics" förbinder sig Logicenters att aktivt stödja användningen av förnybar energi och effektivisera energianvändningen inom logistikbranschen. Foto: Projektet "Power of Logistics".

Logicenters, en ledande aktör inom logistikfastigheter, har nyligen anslutit sig till det tyska hållbarhetsinitiativet "Power of Logistics". Detta initiativ, som drivs av Bundesvereinigung Logistik (BVL), är inriktat på att främja hållbara metoder inom logistiksektorn.

Inom logistikindustrin har det skett en betydande förändring i riktning mot mer hållbara lösningar. Att bygga och underhålla miljövänliga logistikfastigheter har gått från att vara en trend till att bli en nödvändighet. Miljö-, sociala och styrningsfrågor (ESG) blir allt viktigare för både fastighetsutvecklare och deras hyresgäster.

Utnyttjar potential

Initiativet syftar till att utnyttja logistikfastigheters potential genom att installera solpaneler på tak och fasader, uppföra vindkraftverk i företagsparker och implementera energilösningar såsom kombinerade kraft- och värmeanläggningar, vattenvärmepumpar och geotermisk energi.

Martin Ohly, General Manager på Logicenters i Tyskland, kommenterar:

- Att ansluta oss till 'Power of Logistics' innebär att vi aktivt bidrar till att främja hållbara energilösningar inom logistiksektorn. Våra fastigheter har stor potential att spela en central roll i övergången till en mer hållbar och energieffektiv framtid.

Nya utmaningar

Initiativet lyfter fram den stora potentialen för hållbar energi inom logistikbyggnader. Enligt BVL:s data kunde takytor på nya logistikbyggnader mellan 2012 och 2022 ha genererat upp till 2,5 terawattimmar solenergi, vilket motsvarar elbehovet för cirka 800 000 hushåll. Detta skulle innebära en årlig minskning av cirka 960 000 ton koldioxidutsläpp.

Det långsiktiga målet är att etablera logistiksektorn som en betydande leverantör av hållbar energi. ESG/sustainability focus group, en del av BVL Logistics Group, tar itu med de möjligheter och utmaningar som förnybar energi och optimerad byggteknik innebär för logistikfastighetsmarknaden.

Logicenters

Logicenters är en ledande utvecklare och ägare av moderna logistikanläggningar i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Företaget äger över 2,4 miljoner kvadratmeter logistikyta och fokuserar på att utveckla och omvandla logistikanläggningar till moderna, effektiva centra på strategiska platser i regionen.

Källa: Pressmeddelande från Logicenters