Varannan lastbil och buss elektrisk år 2035

Batterilastbil från Scania. Foto: Scania Trucks

En ny prognos från den brittiska analysfirman Interact Analysis förutspår att hälften av alla medelstora och tunga lastbilar och bussar som säljs globalt år 2035 kommer att vara batteridrivna.

Denna betydande förändring drivs av både lagstiftning och en förväntad kraftig prisminskning på batterier.

Prognosen pekar på att omkring 2,5 miljoner batteridrivna kommersiella fordon kommer att säljas 2035, en betydande ökning jämfört med de 500 000 som förväntas säljas 2025.

Dominerar marknaden

Trots att batterielektriska fordon förväntas dominera marknaden, förutspås även en ökning av fordon med bränsleceller, om än i mindre utsträckning. Högre inköps- och driftskostnader för bränslecellsfordon gör att de troligtvis endast kommer att väljas för specifika användningsområden där lång räckvidd är avgörande.

Analysbyrån förutspår ingen större ökning av hybridfordon, vilket delvis beror på de högre kostnaderna för att ha dubbla drivlinor, samt att fordonstillverkarna tycks prioritera utvecklingen av rena batteridrivna fordon.

E-axlar

En annan intressant utveckling är användningen av e-axlar – integrerade system där motor, växellåda och drivaxlar kombineras i en enhet. Även om höga kostnader för närvarande hindrar en bredare användning av e-axlar, förutspår rapporten att ökad produktion kommer att leda till lägre priser. E-axlar erbjuder fördelar som kompakt och lätt design, vilket kan möjliggöra större batteripaket för längre räckvidd eller högre nyttolastkapacitet.

Denna trend mot elektrifiering av medelstora och tunga fordon är en indikation på en snabbt föränderlig marknad och symboliserar en avgörande rörelse mot en grönare transportsektor.

Källa: Interact Analysis