Copenhagen Atomics och iPower Group undertecknar avtal för framtida energilösningar

Marviken Smart Energy Cluster: En Innovativ Hub för Framtidens Energi. Här demonstrerar Copenhagen Atomics och iPower Group banbrytande kärnkraftsteknologi med Thorium i sin första reaktorinstallation.

Copenhagen Atomics och iPower Group har idag undertecknat ett LOI för att etablera ett samarbete som syftar till att främja ny, skalbar, kostnadseffektiv och fossilfri elproduktion.

Inom ramen för detta partnerskap kommer Copenhagen Atomics att installera sin första demonstrationsreaktor som använder Thorium som bränsle i Marviken. Denna demonstration kommer att exemplifiera styrkan i deras kärnkraftsteknologi.

Partnerskapet kommer även att utreda möjligheterna att öka kapaciteten för reaktorn i Marviken.

Genom detta partnerskap stärker Marviken sin position för att bli en ledande energiklustermiljö globalt. Samarbetet öppnar dessutom upp för banbrytande innovationer inom avancerade kärnreaktorer och nya bränslelösningar, såsom Thorium, vilket kommer att forma framtidens energilandskap.

bild
Källa: Copenhagen Atomics

Copenhagen Atomics, med sin expertis inom framtidens kärnkraftteknik och användning av Thoriumbränsle, kommer att tillföra värdefull kunskap och erfarenhet till Marviken Smart Energy Cluster. Detta kommer inte bara att främja en hållbar omställning av energisystemet utan även generera nya arbetstillfällen och stimulera ekonomisk tillväxt i regionen.

Partnerskapet mellan Copenhagen Atomics och iPower Group i Marviken Smart Energy Cluster representerar en betydelsefull milstolpe för att realisera framtidens energilösningar. Genom att kombinera våra styrkor och resurser kan vi lyfta kärnkraftsteknologi och bränslelösningar till nästa nivå och skapa en hållbar och trygg energiframtid för kommande generationer, säger Mads Steenberg, VD för Copenhagen Atomics.

bild
Mads Steenberg CEO Copenhagen Atomics, Niclas Adler CEO iPower Group och Thomas Jam Pedersen Styrelseordförande Copenhagen Atomics. Foto: Copenhagen Atomics

Marviken Smart Energy Cluster och iPower Group är stolta över att välkomna Copenhagen Atomics. Detta partnerskap kommer att möjliggöra samarbete vid utvecklingen av banbrytande teknik, såsom Thoriumreaktorer med möjlighet att använda kärnavfall som bränsle, och accelerera innovationer inom energisektorn ytterligare. Vi ser fram emot att gemensamt forma en grönare och mer hållbar framtid, säger Niclas Adler, VD för iPower Group och grundare av Marviken Smart Energy Cluster.