Granitor Electro håller i den tekniska infrastrukturen för nya akutsjukhuset i Västerås

Granitor Electro utför kanalisation för samtliga el- och telesystem under färdig grundplatta på det nya akutsjukhuset i Västerås. Copyright: Region Västmanland/LINK arkitektur/Carlstedts arkitekter/TMRW

Granitor Electro utför kanalisationsarbeten för el- och telesystemen under den färdiga grundplattan på det nya akutsjukhuset i Västerås på uppdrag av NCC och i samverkan med Region Västmanland. Samtidigt deltar Granitor Electro aktivt i projekteringen av akutsjukhuset.

Projektledaren Kalle Pettersson från Granitor Electro uttrycker sin tillfredsställelse över att äntligen vara på plats och omvandla ritningarna till verklighet, efter att ha varit involverad i projekteringen i ett och ett halvt år.

Det nya akutsjukhuset i Västerås, finansierat av Region Västmanland, kommer att omfatta olika avdelningar som operation, röntgen, akutmottagning, förlossning, intensivvård, vårdplatser och mottagningar. Med en imponerande yta på cirka 75 000 kvadratmeter och omkring 3500 rum planerar sjukhuset att ta emot sina första patienter år 2030.

I den nuvarande byggnadsfasen, som involverar schaktning och grundläggning, har Granitor Electro ansvaret för markarbeten relaterade till el- och telesystemen, inklusive kanaliseringen under den färdiga grundplattan.

Utöver detta har Granitor Electro fått förtroendet att delta i projekteringsgruppen för sjukhuset tillsammans med NCC och Region Västmanland. De har ansvaret att planera alla el- och teleinstallationer. Projekteringen, som pågår parallellt med byggnationen, förväntas vara klar sommaren 2024.