Kärnenergin tar plats på COP28: En ny era i klimatdiskussionen

Sama Bilbao y León, generaldirektör för World Nuclear Association. Foto: World Nuclear Association

Under den kommande COP28-konferensen i Dubai kommer kärnenergibranschen att spela en framträdande roll, betonade Sama Bilbao y León, generaldirektör för World Nuclear Association, under World Nuclear Exhibition 2023 i Paris.

Efter år av att ha stått i skuggan vid tidigare COP-möten, uppmärksammas nu kärnenergin som en viktig del i diskussionerna om klimatförändringar och som en del av många länders åtgärdsplaner.

Bilbao y León konstaterade att detta genombrott är resultatet av årtionden av arbete från generationer av kärnenergiprofessionella och genom stöd från globala kärnenergiförbund. Särskilt sedan COP21 i Paris har advokater inom Nuclear for Climate Initiative spelat en avgörande roll, trots tidigare mött aggressivt motstånd.

En verklig vändpunkt

Vid COP27 i Sharm El-Sheikh 2022 markerades en vändpunkt med inrättandet av det första "Atoms for Climate Pavilion", ett samarbete mellan International Atomic Energy Agency och globala kärnenergiförbund.

- Det var verkligen en vändpunkt i hur kärnenergi presenterades vid senaste COP-mötet, sade Bilbao y León.

Fokus ligger nu på att förändra uppfattningen om kärnenergi som en inkluderande och positiv kraft i klimatförändringsdiskussionen. Enligt Bilbao y León reflekterar detta skifte en global trend där intresset för kärnenergi växer.

För att nå målet om ett hållbart, koldioxidneutralt globalt energisystem behövs en allomfattande strategi där alla lågkoldioxidkällor, inklusive kärnenergi, ger sitt bidrag. Kärnenergikapaciteten måste tredubblas, och för detta krävs omvandling av politisk vilja till praktiska och pragmatiska policyer. Det innebär effektivare licensierings- och regleringsprocesser samt tillgång till överkomlig finansiering. Utöver detta måste leveranskedjor och mänskliga resurser utökas.

Djärvhet och pragmatism

- Vi behöver regeringars engagemang när det gäller att förverkliga dessa djärva och pragmatiska energimarknadspolicyer. Dessutom måste kärnenergiindustrin samarbeta med dem för att kunna bygga och driva vår kärnenergiframtid, förklarade Bilbao y León.

Inför COP28, som inleds den 30 november, uttrycker hon förhoppningen om att mötet blir pragmatiskt och realistiskt, vilket ger kärnenergiindustrin en utmärkt möjlighet att visa sin betydelse. World Nuclear Association har tillsammans med Emirates Nuclear Energy Corporation initierat Net Zero Nuclear-plattformen för att öka synligheten för kärnenergi genom att förena regeringar, industrin och det civila samhället.

Källa: World Nuclear Association