Gröna bränslen tar flyget över Atlanten

Boeing 787 Dreamliner. Foto: Wikipedia, kredit:Anna Zvereva

En revolutionerande Boeing 787-flygning, enbart drivet av alternativa bränslen, står redo att lyfta från Londons Heathrow Airport till New Yorks JFK Airport.

Denna banbrytande flygning, som stöds av statlig finansiering, syftar till att demonstrera genomförbarheten av hållbara flygbränslen (SAF). Bränslet för resan kommer att utvinnas från restprodukter av fett och majsförädling.

Trots att SAF ses som ett avgörande verktyg för att minska flygindustrins nettoemissioner, kvarstår utmaningar som bränsletillgångsbegränsningar och behovet av ytterligare teknologiska framsteg.

Endast bråkdel idag

För närvarande utgör SAF mindre än 0,1 procent av den globala flygbränsleförbrukningen, men dess "livscykelutsläpp" anses vara upp till 70 procent lägre jämfört med konventionellt flygbränsle.

Flygindustrin betraktar SAF som avgörande för att nå sina mål om nettonollutsläpp, även om det för tillfället bara utgör en bråkdel av den totala flygbränsleförbrukningen.

Endast ett steg

Storbritanniens regering planerar att kräva att 10 procent av flygbränslet ska bestå av SAF till 2030.

Experter varnar dock för att SAF endast är ett steg på vägen, inte en heltäckande lösning. De understryker vikten av ytterligare teknologiska framsteg för att helt och hållet kunna förändra flygbranschens miljöpåverkan.

Källa: Energy Live News