Mälarenergi planerar för batteripark vid Kraftvärmeverket i Västerås

Bild: Pia Nordlander.

Mälarenergi i Västerås satsar på ökad tillgänglighet och optimerad elproduktion genom en ny initiativrik satsning. Företaget planerar att noggrant undersöka potentialen för en imponerande batteripark med en kapacitet på 100 MW vid Kraftvärmeverket.

Målet, enligt företaget, är att få batteriparken i drift redan vid årsskiftet 2024/2025, vilket skulle markera en betydande framsteg i att stärka stabiliteten och effektiviteten i elnätet.

Polar Capacitys vd Patrik Nilsson och Mälarenergis koncernchef Niklas Gunnar är glada – tillsammans tar de ett steg till på vägen mot ett mer hållbart samhälle, genom en planerad batteripark vid Kraftvärmeverket i Västerås. Pia Nordlander

Mälarenergi verkar i en expansiv region där näringslivet behöver mer effekt för att kunna fortsätta växa. Parallellt med detta pågår omställningen till ett hållbart samhälle med ökad elektrifiering. Elanvändningen i Sverige väntas fördubblas fram till 2045, vilket ställer krav på såväl energieffektivisering som ökad elproduktion och mer kapacitet i elnäten.

– Mälarenergi är i full gång med vår resa mot noll, det vill säga att uppnå nettonoll utsläpp av fossil koldioxid, säger Mälarenergis koncernchef Niklas Gunnar. Vi har ett konstant pågående idé- och utvecklingsarbete. Ofta sker detta tillsammans med andra, till exempel partners och kunder, för ska vi klara omställningen är det samverkan och innovation som gäller. Två områden som vi fokuserar mycket på, är lagring och utökad elproduktion.

Stor batteripark vid Kraftvärmeverket
Det arbetet har nu resulterat i att Mälarenergi går vidare med planer på att etablera en batteripark i Västerås, i anslutning till Kraftvärmeverket och med koppling till regionnätet. Batteriparken kommer möjliggöra ett effektuttag på 100 MW, vilket motsvarar toppeffekten från 10000 eluppvärmda villor. Mälarenergi och Polar Capacity har skrivit ett letter of intent om att tillsammans arbeta för att utveckla, förverkliga och driva batterianläggningen.

Batteriparker bidrar till att lösa flera utmaningar i energisystemet, bland annat genom att lagra överskott av förnybar energi när produktionen är hög och släppa den till elnätet när den behövs som mest, vilket skapar en jämn och pålitlig elförsörjning.

– Därför är batterisystem viktiga för omställningen, säger Niklas Gunnar. Kortfattat innebär den här batteriparken att vi får generellt ökad flexibilitet genom säkrare elproduktion, ökad kapacitet till elnäten, reservkapacitet vid större strömavbrott och möjlighet till snabb effektförändring vid tillfälliga behov och störningar. Jag ser fram emot att vi nu, tillsammans med Polar Capacity, kan ta fram beslutsunderlag för samarbetsformer och investering, så att vi kan gå vidare med beslutsprocessen hos respektive part.

Polar Capacitys vd Patrik Nilsson är också glad över samarbetet:

– Att ett lokalt energibolag som Mälarenergi går före och visar vägen och förstärker den lokala rådigheten med partnerskap som strategi är mycket visionärt. Vi ser verkligen fram emot att ta nästa steg tillsammans.