Prags nygamla lösning: Renässans för trådbussar

De nya trådbussarna, som kan ta upp till 179 passagerare, är utrustade med en 60 kWh batteri och fem dörrar för effektivare på- och avstigning. Foto: Skoda Solaris

Snart kan resenärer som färdas till eller från Václav Havel-flygplatsen i Prag ta del av en spännande nyhet. Staden har nämligen presenterat Škoda-Solaris 24m, Tjeckiens längsta trådbuss, som kommer att bli ett miljövänligt inslag i stadens kollektivtrafik.

Under mässan Czechbus 2023 nyligen avtäcktes det nästan 25 meter långa fordonet, som är batteridrivet och designat för att bemöta en ökad efterfrågan på komfort och kapacitet. Med en beställning på 20 stycken från Prags transportbolag är planen att linje 119, som går mellan Nádraží Veleslavín och flygplatsen, ska omvandlas till trådbusslinje 59.

Denna återupplivning av trådbussarna i Prag är en del av en större satsning på utsläppsfri kollektivtrafik och kommer även innebära en övergång för 13 andra stadsbusslinjer, samt den första förortslinjen i samarbete med Centralböhmen, fram till år 2030.

Omfattande kamerasystem

Passagerarna kommer att erbjudas bekvämligheter som luftkonditionering, ett omfattande kamerasystem för säkerhetsövervakning och ett modernt biljettsystem med möjlighet till kontantlös betalning.

Övergången från nuvarande bussar till dessa högkapacitetstrolleybussar beräknas öka linjens kapacitet med minst 25 till 30 procent.

Bränslebesparing på 690 000 liter diesel per år

Detta inte bara förbättrar komforten för passagerarna som får mer utrymme för sitt bagage, utan bidrar även positivt till miljön genom en årlig bränslebesparing på ungefär 690 000 liter diesel och en minskning av CO2-utsläppen med omkring 1 850 ton.

Detta är ett framåtblickande initiativ som visar på Prags vilja att modernisera och miljöanpassa stadens transportväsende, vilket kommer att gagna både medborgarna och planeten.

Källa: Pressmeddelande: Czechbus