Solör Bioenergis hållbara brikettlager i Floby

Solörs brikettlager i Floby. Foto: Emanuel Ström

Det nya lagret för briketter i Floby, byggt av Solör Bioenergi bredvid deras fjärrvärmeanläggning, står nu klart och har en kapacitet på 1 600 ton. Detta lagret spelar en central roll i att säkerställa tillgången på biobränsle och därigenom garantera leveransen av fjärrvärme till kunderna.

Solör Bioenergy Group är en framstående aktör inom förnybar energi baserad på träbränslen med 600 000 användare varje dag. Företaget verkar på 300 platser, främst i Sverige och Norge, där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga institutioner och industrier. Deras verksamhet omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av VA-anläggningar, både kommunala och privata. Genom att utnyttja skogens resurser strävar Solör efter att leda vägen mot ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

bild
Solörs brikettlager i Floby. Foto: Emanuel Ström

I Floby producerar fjärrvärmeanläggningen cirka 11 000 megawattimmar fjärrvärme årligen till villor, flerfamiljshus och industrier. Briketter och aska, främst från träindustri i närheten, används som bränsle, och fjärrvärmen är märkt med Bra miljöval.

Det nya brikettlagret, med en yta på 1 000 kvadratmeter, består av betongblock i tre lager och har en tältbyggnad ovanpå. Lagret kan hantera upp till 1 600 ton briketter och möjliggör lagring för större delen av säsongen. Detta säkerställer att leveranserna till kunderna kan upprätthållas även vid transportproblem eller andra oförutsägbara händelser.

Nicklas Eld, regionchef för Solör Bioenergi Väst, betonar vikten av detta satsning och säger: "Satsningen på ett eget lager för briketter är väldigt viktigt för att säkra tillgången på bränsle året runt. Genom att vi lagrar biobränsle ger det oss en trygghet att kunna leverera fjärrvärme även när tillgången på bränsle är mindre under vintermånaderna.