Globala energimarknaderna – v. 47, 2023

Foto: Pixabay

De europeiska energimarknaderna har varit relativt stabila under de senaste två veckorna och priserna har gått ned eller är relativt oförändrade sedan det förra marknadsbrevet. Det är fortsatt bland annat den ekonomiska utvecklingen och fulla lager av naturgas och kol fortsätter att tynga priserna, även om uppvärmningssäsongen har inletts med visst uttag från naturgaslagren.

Oljepriset hur fortsatt sjunkit sedan det förra marknadsbrevet och Brent M+1 har sjunkit ned under USD80 per fat vid två tillfällen under de senaste två veckorna. Det är bland annat en osäkerhet kring efterfrågan under kvartal 4 som pressar priserna.

Priserna på den nordvästeuropeiska naturgasmarknaden har gått upp något sedan förra marknadsbrevet gått upp något. TTF M+1 stängde den 20 november på EUR45,92 per MWh.

På kolmarknaden har tidsperioden sedan senaste marknadsbrevet präglats av sjunkande priser medan priset på utsläppsrätter steg relativt kraftigt för att sedan sjunka tillbaka till nivåer motsvarande de som gällde för två veckor sedan.

Rapporten i sin helhet finns att läsa HÄR!

Källa: Energimyndigheten