Lovisas kärnkraftverk bryter med rysk bränsletillförsel

Trots de försiktiga stegen har Fortum potentialen att övergå till västerländskt bränsle inom ett år. Foto: Fortum

Finländska kärnkraftverket, som står för ungefär tio procent av landets elbehov, har länge varit beroende av ryskt kärnbränsle. Men en väg ut ur denna knipa kan snart bli verklighet. Fortum, som äger kraftverket, måste fram till årsskiftet redovisa för finska myndigheter hur man planerar att ersätta den ryska bränslekällan.

Arbets- och näringsministeriet väntar ännu på Fortums rapport, men enligt myndighetens direktör Riku Huttunen ska saker framskrida enligt plan. Fortum har tidigare meddelat att samarbetet med Westinghouse för att producera kärnbränsle i Sverige löper på smidigt. Pauliina Vuosio, kommunikationschef på Fortum, försäkrar att allt går enligt tidsplanen.

Lovisakraftverket, som använder VVER-reaktorer, har en specifik utmaning eftersom bränslet levereras i sexkantiga behållare. Detta bränsle framställs av det ryska företaget Tvel, som tillhör statsägda Rosatom.

Beredskapslager för1,5 år

Fortums väg bort från ryskt kärnbränsle har inletts försiktigt. Efter Rysslands invasion av Ukraina upphörde importen av trä och gas till Finland, och under sommaren 2022 avslutades även importen av kol och olja. Enligt ministeriet ska energiföretagen ha en beredskapslager som räcker 1,5 år.

Detta är en komplex process som kräver mångåriga godkännanden från myndigheterna, där Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är den godkännande instansen. Processen omfattar fem huvudsteg från kvalitetskontroll av design till mottagningsinspektion.

Lovisakärnkraftverkets övergång från östligt till västligt bränsle representerar en viktig strategisk förändring som kan hjälpa Finland att minska sin energiberoende av Ryssland.

Källa. Fortum