Nya affärsmöjligheter för Skellefteå Kraft

Foto: Bengt Alm

Skellefteå Krafts resultat för årets åtta första månader är 967 miljoner kronor, vilket är 326 miljoner högre än plan och i linje med samma period 2022. Det visar delårsrapporten för januari-augusti 2023. Investeringarna uppgår till nära en miljard kronor och syftar till att ta vara på nya affärsmöjligheter och säkra intäkter långsiktigt.

 

  • Nettoomsättningen uppgick till 4 259 miljoner kronor jämfört med 4 019 miljoner kronor motsvarande period 2022.
  • Koncernens resultat (EBIT) för perioden januari till augusti uppgick till 967 miljoner kronor jämfört med 969 miljoner kronor motsvarande period 2022.
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 951 miljoner kronor jämfört med 943 miljoner kronor motsvarande period föregående år.
  • Investeringar uppgick till 952 miljoner kronor jämfört med 703 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

Kommentar från Elin Bergsten, Finansdirektör, Skellefteå Kraft:

Skellefteå Kraft gör ett bra resultat januari-augusti.

Bra drift och underhållsarbete i koncernen har möjliggjort en framgångsrik planering och optimering av vår produktion. Det vill säga att vi producerar när vi får som bäst betalt. Den finansiella handeln har också varit framgångsrik

I nuläget ligger vi över budget, men prognosen för helåret är att vi landar på ett resultat enligt budget.

Under årets åtta första månader gör vi investeringar på nära en miljard kronor. Bedömningen är att investeringstakten kommer att vara fortsatt hög under återstoden av 2020-talet. Investeringarna syftar till att säkra bolagets intäktsströmmar och ta vara på nya affärsmöjligheter.

Under perioden invigde vi ett nytt aggregat vid Finnfors kraftstation i Skellefteälven, ett resultat av våra investeringar för att öka effekten från befintliga vattenkraftverk.

Vi utvecklar nu en ny tjänst, Power as a Service, där vi erbjuder effekt via en batterilösning till platser som saknar elnätseffekt eller som helt saknar el. Artisten Laleh använde denna batterilösning vid flera av sina konserter på sommarens turné.

Antalet anställda på Skellefteå Kraft fortsätter att växa. Den 31 augusti var antalet tillsvidareanställda 849, vilket är 69 personer fler jämfört med samma period 2022.