Energy Save på väg mot Nasdaq First North Growth Market

Foto: Tech Daily/Unsplash

ES Energy Save Holding AB (publ) har erhållit villkorat godkännande för notering av bolagets B-aktier på Nasdaq First North Growth Market och bolagets ansökan om avnotering från Spotlight Stock Market har godkänts av Spotlight. Sista dag för handel på Spotlight Stock Market är planerad till den 5 oktober 2023. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 6 oktober 2023. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Nasdaq Stockholm AB:s beslut innehåller sedvanliga villkor såsom att ingenting ska inträffa i bolaget före första dag för handel som skulle kunna föranleda en annan bedömning av börsen och att bolaget offentliggör en bolagsbeskrivning.

Styrelsen bedömer att ett byte av handelsplats för Energy Saves aktier till Nasdaq First North Growth Market är ett naturligt steg i bolagets utveckling som kommer att öka kännedomen om bolaget och ger bolaget ytterligare tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna.

Energy Saves B-aktier kommer fortsatt att handlas under kortnamnet ESGR B med ISIN-kod SE0014428447. Ingen nyemission genomförs i samband med listbytet.