Det blåser kraftig motvind inom finländska vindkraftsbranschen

Enligt branschorganisationen Wind Europe minskade beställningarna på nya vindkraftsverk med 47 procent 2022 jämfört med föregående år. Enligt föreningen har priserna på turbiner ökat med 40 procent de senaste två åren. Foto: Suomen Tuulivoimayhdistys ry.

Tillverkarna av vindkraftverk gjorde stora förluster förra året även i Finland, skriver nyhetssajten Yle Uutiset. Nya investeringsbeslut hålls tillbaka av stigande kostnader och räntor. Projekt är inte längre automatiskt lönsamma.

Svårigheterna ökar inom vindkraftsbranschen trots att vindkraftsbyggandet fortfarande är relativt intensivt åtminstone i Västra Finland.

Vindkraftsbolagens resultat har kollapsat, leveranssvårigheter försenar åtminstone några av projekten och kostnadsnivån har stigit kraftigt. 

Inga nya beslut

Vindkraftsbranschens guldålder tycks vara slut. Inga nya investeringsbeslut inom vindkraft har fattats i Finland i år.

På byggarbetsplatserna dras inte tempot ner ännu. Åren 2024–25 ska, enligt tidigare beslut, 3 300 megawatt nya kraftverk installeras i Finland.

Kalla och varma kriget

Det nya kalla kriget startade förra året när Ryssland invaderade Ukraina. Det fick kostnaderna och räntorna att skjuta enormt i höjden.

Finlands Vindkraftsförbunds vd Anni Mikkonen påminner om att priset på övrigt byggande har stigit kraftigt i underentreprenadskedjan, som omfattar till exempel byggrunder och markarbeten.

– Läget är oroande. Vindkraftssektorn är mycket investeringsintensiv, merparten av kostnaderna kommer i byggskedet. Det har också en riktigt stor betydelse till vilket pris man kan få ett lån.

Även OX2:s landschef Teemu Loikkanen understryker vikten av räntan, under samtal med Yle Uutiset.

- Finansieringen är låst vid investeringstillfället under lång tid. De höjda räntorna har dock inte helt drivit investerarna bort från förhandlingsborden ännu.

Fokus på vätgas

Ögonen riktas nu särskilt mot de vätgasprojekt som planeras för Finland. Produktionen av grön vätgas och de syntetiska bränslen som raffineras från detta förbrukar dock mycket el, liksom stålindustrins omvandling till en koldioxidfri stålproduktion.

Optimistisk finländsk regering

Regeringsprogrammets senaste inlägg om vindkraft till havs förbryllar emellertid många.

Vindkraftsindustrins senaste motgångar tros inte återspeglas i utvecklingen av stora havsbaserade vindkraftsparker som planeras för Finland.

OX2 planerar tre stora vindkraftsparker till havs i Finlands exklusiva ekonomiska zon, det vill säga i öppet hav långt från kusten. Landschef Teemu Loikkanen säger att deras förberedelser kommer att fortsätta som vanligt.

Två projekt, Laine och Halla, planerade för havsområden utanför Jakobstad och Uleåborg, befinner sig nu i en miljökonsekvensbedömning. Investeringsbeslut för vindkraftsparkerna OX2 kommer att bli aktuella först i slutet av decenniet.

Källor: Yle Uutiset/ Wind Europe