AirSon ansluter till Coromatic

Foto: Pixabay

Coromatic, en del av Eon och leverantör av verksamhetskritisk infrastruktur för säker kraftförsörjning och datakommunikation, meddelar att Eon-ägda AirSon, ansluter till Coromatic. De båda bolagen kompletterar varandras affär och kan därmed leverera ett bredare och ännu bättre erbjudande för produktionssäkra och verksamhetskritiska miljöer till kunder inom en rad olika branscher.

AirSon kommer att ingå i Coromaticgruppen som ett eget bolag där tanken är att de båda företagen gemensamt ska kunna växa sina respektive verksamheter genom en ökad samverkan på marknaden. På en övergripande nivå riktar sig både AirSon och Coromatic till delvis samma typ av kundsegment, där målsättningen nu är att lösa en större del av kundernas behov och därmed bredda affären.

AirSon har under senaste året växt kraftigt och räknar med att i år dubbla sin omsättning jämfört med 2022. Bolaget med 35 medarbetare har sitt huvudkontor i Ängelholm. Dan Kristensson, vd för AirSon, ser både kund- och tillväxtmöjligheter i ett närmare samarbete med Coromatic: