Regeringen skyndar på förslag om ny kärnkraft

Fredrik Sandberg/TT: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) skyndar på med lagförslag för ny kärnkraft. Arkivbild.

Regeringen skickar nu en remiss till Lagrådet för granskning. Det handlar om förslag till ändringar i kärntekniklagen och miljöbalken. Förbudet mot att bygga reaktorer på andra platser än där de redan finns avskaffas liksom villkoret att en ny reaktor måste ersätta en avvecklad. Dessutom tas taket på max tio reaktorer bort, enligt förslaget.

Sätter hopp till

Regeringen sätter stort hopp till att det ska öppna för så kallade små modulära reaktorer (SMR) på nya platser, även om Vattenfall arbetar med en förstudie för en sådan vid Ringhals.

Idag finns sex reaktorer i drift – en i Oskarshamn, två i Ringhals och tre i Forsmark.

Regeringen vill att lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari nästa år. Det är tre månader tidigare än vad regeringen föreslog i den promemoria som är grunden för förslaget och som lades fram i januari.

Vi kommer att behöva mer kärnkraft om vi ska elektrifiera och ställa om vårt samhälle. Allt som kan gå snabbare är av största vikt, även om man kan se tre månader som en liten förändring så är alla signaler från politiken, att vi står redo för både ny kärnkraft och vindkraft, väldigt viktiga för marknaden, säger Romina Pourmokhtari.

Det handlar om att tydliggöra vad som gäller för de som vill bygga ny kärnkraft i Sverige.

Hon påminner om, i sammanhanget, att regeringen tagit flera beslut som öppnar för havsbaserad vindkraft.

Ta tid

De mest optimistiska kalkylerna går ut på att en ny SMR skulle kunna vara byggd och i drift om cirka tio år.

Flera remissinstanser har haft invändningar mot förslagen under vintern och våren, även om branschen, kärnkraftsoperatörer och kommuner och länsstyrelser där kärnkraft redan finns var övervägande positiva.

Folkhälsomyndigheten saknade, i sitt remissvar, en analys från regeringen av påverkan på människors hälsa "ur flera perspektiv". Myndigheten lyfte fram risker med utökad atomkraft kopplade till utvinning av uran, drift, lagring och avfall såväl som hänsyn till och påverkan på grannar, kommande generationer och utanför Sverige.

Tunn analys

Chalmers i Göteborg tyckte att regeringens analys var tunn och det är inte självklart att nya reaktorer är förutsättning för elektrifiering.

"Risken är i stället att kapital och kompetens låses fast i långdragna och kostsamma processer, att elektrifieringen fördröjs, och att de investeringar i elektrifiering som nu planeras ställs in eller flyttar till andra länder. Därför behöver frågan om nya kärnkraftsreaktorer utredas ordentligt", framhöll Chalmers.