Eitech och Omexom kontrakteras för kraftprojekt i Finland

Eitech och Omexom är båda varumärken inom VINCI Energies-koncernen. Tillsammans har de nu vunnit uppdraget att leverera och installera hela kraftförsörjningen i ett omfattande infrastrukturellt projekt i Finland. Foto: Eitech

Eitech har i samarbete med Omexom vunnit uppdraget att leverera och installera hela kraftförsörjningen i ett omfattande infrastrukturellt projekt i Finland. Det stora och komplexa projektet påbörjas under våren 2023 och pågår i närmare två år med avslutning under vårvintern 2025.

Beställare är Aurora Infrastructure Oy. Aurora är ett eldistributionsbolag för industrikunder vars känsliga processer kräver pålitlig eltillförsel. Aurora hjälper sina kunder att göra smarta elnätslösningar som stödjer övergången till fossilfri produktion och garanterar tillgänglighet i toppklass.

Aurora ansvarar för eldistributionen till slutkund. Kontraktet för Eitech Special Projects AB, i samarbete med systervarumärket Omexoms verksamhet i Finland, avser byggandet av hela eldistributionsnätet inklusive en transformatorstation och samtliga sju distributionsstationer.

Gemensamt projekt inom VINCI Energies – expertis och resurser över landsgränserna
Eitech och Omexom är båda varumärken inom VINCI Energies-koncernen och tillsätter nu tillsammans unik och noga utvald expertis med gedigen erfarenhet för att säkerställa kraftförsörjningsdelen i detta komplexa projekt.

- Uppdraget är en god kvittens på styrkan och fördelarna att vara del av VINCI Energies företagsnätverk. Där vi på ett agilt och kostnadseffektivt sätt kan kraftsamla resurser och specialistkompetenser både inom och över landsgränserna, vilket borgar för ett lyckosamt samarbete och ett framgångsrikt projekt, menar Tomas Lindsbro, enhetschef Eitech Special Projects.

Arto Ellila, enhetschef Omexom i Finland, instämmer och poängterar affärsnyttan med att vara en del av VINCI Energies.

- Aurora är en viktig kund som vi genom åren stöttat i flertalet projekt i Finland. Tack vare att vi nu är del av VINCI Energies så öppnas det upp för nya affärsmöjligheter, där detta nya projekt är ett gott exempel på hur vi utöver våra egen expertis inom elkraft drar fördelar av Eitechs goda erfarenheter inom projektgenomförande av stora och komplexa utförandeentreprenader i Sverige.