Kinas gasbehov ett större orosmoln för Europa än stoppade ryska leveranser

Kinesisk ökad aptit på gas kan hota Europas gasförsörjning framöver Foto: Wikimedia

Av: Simon Matthis

Europas gasförsörjning kan drabbas hårdare av ett större uppsving än väntat för kinesiska efterfrågan på gas i år än ett en totalt stopp för gasleveranserna från Ryssland, enligt Internationella energibyrån (IEA).

Samtidigt som den kinesiska efterfrågan är den "stora okända faktorn" skulle ett scenario på plussidan kunna leda till att landets import av flytande naturgas (LNG) ökar med så mycket som 35 procent i år, om kostnaderna fortsätter falla och Kinas ekonomi expanderar snabbt, skriver IEA i en kvartalsrapport. Det skulle späda på den globala konkurrensen om bränslet och kan åter pressa upp priserna till de "ohållbara" nivåer som sågs förra sommaren.

Kina har lämnat bakom sig de strikta covidrestriktionerna som bromsade dess energibehov förra året och underlättade för Europa att importera rekordstora mängder LNG från hela världen. Tack vare LNG-inköpen, i kombination med energihushållande åtgärder och en mild vinter, kunde Europa överleva det kallare perioden på året med mycket lägre ryska gasflöden, vilket drog ner gaspriserna med mer än 80 procent från dess rekordnivåer.

En snabbare ekonomisk tillväxt i Kina i år lär leda till växande bränslebehov, men den stora frågan är om detta kommer att öka gasinköpen till samma höga nivåer som tidigare år.

Ovissheten som råder när det gäller kinesisk efterfrågan återspeglas av IEA när de skriver att det är en osäkerhetsmarginal på 40 miljarder kubikmeter mellan de lägsta och högsta estimaten av landets netto LNG-import i år.

I uppskattningens övre gräns skulle Kinas importökning med råge överskrida den tidigare toppnoteringen från 2021. Osäkerhetsmarginalen motsvarar cirka 8 procent av Europas förbrukning i år.

"Detta intervall är större än osäkerheten i samband med den eventuella förlusten av alla återstående gasflöden till Europa från Ryssland”, skriver IEA.

För tillfället förväntas Kinas totala gasförbrukning återhämta sig med nästan 7 procent 2023. Europas användning föll som mest 2022 och nedgången kan bli något mindre brant i år. IEA och EU:s tjänstemän har tryckt på att självdisciplin, att hålla tillbaka konsumtionen, förblir avgörande för Europa på grund av de strypta leveranserna från Ryssland.