Kärnkraft som kulturarv

Kontrollrummet i Ågesta kärnkraftverk. Bild: Anna Gerdén, Tekniska museet

Sedan 2020 pågår rivningen av kärnkraftverket Ågesta strax utanför Stockholmsförorten Farsta – trots dess höga kulturhistoriska värde. Tekniska museet har dokumenterat och samlat in berättelser och föremål som nu blir tillgängligt för allmänheten som utställning, dokumentärfilm och podcast. Den 16 mars bjuder museet in till samtal och diskussion om energi och kulturarv i sin nya ”Talbar”.

Sverige var ett av de första länderna i världen att satsa på den nya teknologin, när atomåldern startade i mitten av 1940-talet. Det började med upptäckten att Sverige hade stora mängder uran som skulle kunna användas som kärnbränsle. Staten liksom industrin var uppfyllda av visionen om ett välfärdssamhälle drivet av atomenergi, och ganska snart stod kärnkraften för nästan hälften av elproduktionen i Sverige.

Foto
 Ågesta, sveriges första kommersiella kärnreaktor. Anna Gerdén, Tekniska museet

1954 startade den första svenska kärnreaktorn R1 vid Kungliga Tekniska Högskolan, och det planerades för nya anläggningar för forskning och energiproduktion. 1964 öppnade det första kommersiella kärnkraftverket nära Farsta, som var i drift till 1974. Sedan dess har Ågestaverket varit stängt, och kärnkraftverket har föreslagits bli såväl museum som statligt byggnadsminne.

bild
Intendent Magdalena Tafvelin Heldner i kontrollrummet i Ågestaverket. Foto: Anna Gerdén, Tekniska museet

- Vi vill ta ett nytt grepp i dokumentationsarbetet där föremål och fotografier från platsen förstärks med intervjuer och inspelade ljudmiljöer som resulterat i både utställning, en dokumentärfilm, en serie poddavsnitt och en upplevelse av rumsklang, berättar Magdalena Tafvelin Heldner, intendent på Tekniska museet.

På museet kommer besökare nu att kunna se delar av dokumentationen. Här finns det stora kontrollbordet, strålskyddsutrustning, modeller och ritningar av Ågesta och berättelser från personer som byggde och arbetade i verket samt dokumentärfilmen Ågesta – A Ripple in Time. Här finns också en spaning på i framtidens kärnkraftsteknik.

bild
Foto: Anna Gerdén, Tekniska museet

Utställningen, som fått namnet ”Salong Energi – Ågesta Kraftverk”, blir samtidigt en plats för samtal och debatt i Tekniska museets nya programserie ”Talbar”. Vid det första tillfället, den 16 mars kl 17-20, premiärvisas dokumentären Ågesta R3 – A Ripple in Time.

Förutom atomkraft kommer också samtalskvällarna i Talbar lyfta frågor kring den artificiella intelligensens världsbild, fördomar och kreativitet.

bild
Foto: Anna Gerdén, Tekniska museet

Utställningen i urval:

  • Kontrollbord från kontrollrummet i Ågesta
  • Bränslestav för uranoxid (atrapp)
  • Skyddskläder och strålskyddsmätare
  • Modell av Reaktor 1 (R1)
  • Modell av kontrollrummet i Ågesta, byggt i Lego
  • Dokumentationsbilder och film från verket och den pågående rivningen
  • Bilder och arkivmaterial från Tekniska museets samlingar
  • Monumentalbild från Atomåldern av atomkonstnären Arvid Nilsson
  • Sprängskiss över Ågesta
  • Modell från KTH av nya generationens kärnkraftverk SMR