EU-förordningen om pristak på el är en bättre modell än det svenska elstödet

Sverige ligger i absoluta botten vad avser agerande till stöd för hushåll och småföretag. Bild: Småföretagarnas riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund som representerar cirka 30 000 småföretag har nyligen besvarat en remiss om elstöd till företagen.

Landets småföretag är hårt ansatta av pandemins följdverkningar, extrema energipriser, höga räntor och en annalkande lågkonjunktur. Förbundets har under lång tid efterlyst ett mer aktivt agerande i syfte att minska de negativa effekterna av elpriserna på det småskaliga näringslivet. Hittills är resultatet magert. Sverige ligger i absoluta botten vad avser agerande till stöd för hushåll och småföretag.

Under de senaste ett och ett halvt åren har det skett en förmögenhetsöverföring motsvarande cirka 23 000 kr per innevånare, eller totalt ca 200 miljarder, från elkunder till elproducenter, Svenska Kraftnät och till statskassan.

- Elpriserna påverkar småföretagen direkt med ökade kostnader som de måste skicka vidare genom prisökningar och indirekt genom att hushållen får mindre att röra sig med och drar ner på sin konsumtion, säger Peter Thörn, Förbundsordförande.

Småföretagarnas Riksförbund menar att regeringen gjort ett allvarligt strategiskt misstag genom att inte införa den obligatoriska EU-förordningen EU 2022/1854 på det sätt som avsetts. Förordningens avsikt är att övervinster ska beskattas och återföras till hushåll och företag. Förordningen öppnar vidare för att medlemsstater kan införa regler om elprisernas nivå för småföretag.

- Sverige är sämst i klassen i EU när det gäller att dämpa hur elpriserna slår på samhället. Vi hade mycket hellre sett proaktiva åtgärder för att kapa topparna och rimliga återbetalningar istället för de krångliga små-stöd som nu diskuteras och som dessutom som är för lite och för sent för företagen, säger Sten Lindgren, Förbundssekreterare.

Sverige avviker genom en senare och mycket begränsad implementering av EUs förordning, varken prisbegränsningen eller återbetalning görs till småföretag som förordningen avser, staten plockar bara in skatten.

Regeringen kan i längden inte ignorera ett korrekt införande av EU-förordningen