Mera muskler i Ringhals?

Blir det förstärkning i Ringhals? Bild: Vattenfall

Vattenfall var i kärnkrafts-hetluften i slutet av januari, men det hela slutade med en mindre härdsmälta. Mediarykten gjorde gällande att Vattenfall hade planer på att bygga nya reaktorer vid Ringhals på omkring 2 gigawatt för att ersätta de två nedlagda reaktorerna därstädes. Men sanningen är en annan, nämligen att Vattenfall sedan i somras har haft en förstudie igång som gäller möjligheten att bygga två eller flera SMR-reaktorer på området.

Vill man bygga reaktorer måste man kunna ansluta dem till elnätet också, och vad Vattenfall egentligen gjorde var att fråga Svenska Kraftnät om det gick för sig att ansluta 2,8 gigawatt till kraftnätet. Vattenfall ville helt enkelt fråga i god tid, eftersom processen är lång och byråkratisk.

Sen skenade media. På ett positivt sätt, men tyvärr.

Ringhals är en lämplig plats för ny kärnkraft av flera skäl. Dels är det tillåtet att ersätta de två nedlagda reaktorerna Ringhals 1 (881 MW) och Ringhals 2 (900 MW) inom befintlig lagstiftning, och dels finns elnätsinfrastruktur på plats, vilket förenklar anslutningen av ny elproduktion. Dessutom finns det som bekant ett stort behov av elkraft i södra Sverige, eftersom norra delen av landet redan har mer än nog.

Men tyvärr finns det mothugg. Det finns visserligen ledig anslutning för cirka 2 gigawatt från de två nedlagda reaktorerna. Men det fi nns också stora planer på vindkraft till havs i området, vilka står före i kön och kan fylla kablarna. Då krävs nya kablar, vilket kan bli ett hinder för Vattenfalls planer eftersom det kommer att ta lång tid att bygga ut kraftnätet.

Förstudien om möjligheten att bygga två eller fler små modulära reaktorer vid Ringhals ska vara klar om knappt ett år, runt årsskiftet 2023/2024. Om studien leder till ett investerings-beslut kan den första reaktorn kan vara i drift någon gång i början av 2030-talet.

Man har varken valt teknik eller leverantör vardera 77 megawatt kan kopplas ihop, samt Rolls Royce med en reaktor på 470 megawatt.
Vill man upp i 2 gigawatt, måste man bygga 6-7 stycken 300-megawattare, men som sagt, inga beslut om antal är fattade. I vilket fall som helst är Vattenfall i gott sällskap.

bild
Tidslinjen visar hur Vattenfalls beslutskedja ser ut i dagsläget och vad som är på gång inom avdelningen
300 megawatts reaktorer i övriga världen.

Men det är på gång

 Onsdagen 11 januari, 2023 presenterade regeringen det nya förslaget om att ta bort miljölagens begränsning om tio reaktorer och kravet att nya kärnkraftverk bara får byggas på platser där det redan finns reaktorer.

Vattenfall har sedan länge påpekat behovet av att ändra lagstiftningen kring nyetablering av kärnkraft i Sverige och Torbjörn Wahlborg, chef för elproduktion i Norden, ser positivt på  detta besked.

bild
VattenfallsTorbjörn Wahlborg. Bild: Vattenfall

– Vi behöver fördubbla elproduktionen i Sverige inom ett par decennier. Detta beslut är en bra början för att möjliggöra utökad kapacitet för fossilfri elproduktion. Små modulära reaktorer skulle kunna vara ett viktigt steg på den vägen. Det gäller ju också möjligheten att bygga reaktorer utanför dagens etableringsorter för att ny elproduktion ska kunna byggas i närheten av elintensiv industri på olika håll i landet. Så det här är ett tydligt steg i rätt riktning, säger Torbjörn Wahlborg.

En fördubbling av svensk elproduktion skulle innebära en ökning av dagens produktion på 20 gigawatt till 40 gigawatt, och vill man göra det fossilfritt och på ett planerbart sätt, utan slumpmässig kraft, kommer det att behövas 66 stycken SMR om 300 megawatt eller fem stycken nya Forsmark (på 3,3 GW).