Rapport - Strategi för fossilfri konkurrenskraft överlämnas till regeringen

Fossilfritt Sverige överlämnar rapporten "Strategi för fossilfri konkurrenskraft" till regeringen. Kraftringen är en av de företag och organisationer som står bakom rapporten. Bild: Fossilfritt Sverige.

Fossilfritt Sverige överlämnar nu rapporten ”Strategi för fossilfri konkurrenskraft – effektiv användning av energi och effekt” till regeringen. Rapporten visar att elpriserna i södra Sverige kan sänkas med nästan 40 procent nästa vinter om användningen av energi i Sverige minskar med tio procent. Kraftringen är ett av de 29 företag och organisationer som står bakom Fossilfritt Sveriges rapport.

- Energieffektivisering är den åtgärd som har störst potential att underlätta för hushållens och företagens ekonomi redan nu, säger Sezgin Kadir, vd och koncernchef för Kraftringen. Det ger oss dessutom fördelar som minskad klimatpåverkan och ökad konkurrenskraft för svensk industri.

Under 2022 visade inte minst hushållen i södra Sverige att det fanns möjlighet att hjälpa till med märkbart minskad förbrukning. För att fortsätta omställningen till det fossilfria samhället är det viktigt att arbetet med energieffektiviseringar, inte minst med att frigöra eleffekt, fortsätter. Det görs snabbast genom att använda energi mer effektivt inom industri och fastigheter.

Den rapport som tagits fram av Fossilfritt Sverige i dialog med industri, akademi och intresseorganisationer visar hur en mer effektiv användning av energi och effekt bidrar till att:

  • Dämpa energipriserna.
  • Öka Sveriges självförsörjningsgrad av energi.
  • Öka takten i omställningen till ett fossilfritt välfärdsland.
  • Stärka motståndskraften inför framtida kriser.
  • Underlätta genomförandet av de 22 färdplaner som näringslivet tagit fram för att stärka industrins konkurrenskraft genom fossilfrihet.

- Som undertecknande deltagare i rapporten åtar vi på Kraftringen oss att själva aktivt delta i arbetet med energieffektivisering i tre ambitiösa mål, säger Sezgin Kadir, vd och koncernchef på Kraftringen.

Källa: Kraftringen