Batterier lyser upp Norrvikens trädgårdars evenemang ”Vinter på Norrviken”

I bild fr vänster: Camilla Berthilsson VD Norrvikens trädgårdar Alexander Jansson VD Bjäre Kraft och Ingrid Lövkrona evenemangsansvarig Norrvikens trädgårdar. Foto: Norrviken

När mörkret sänker sig över Bjärehalvön tänds lamporna i Norrvikens trädgårdars evenemang ”Vinter på Norrviken”, med förhoppning om att sprida hopp, ljus och värme. Som en del i Norrvikens hållbarhetsarbete har ett samarbete inletts med Bjäre Kraft för att genomföra tester av energilösningar som kan ta oss mot ett mer hållbart samhälle.

Vi lever i en tid när elförbrukning, elpris och effektbrist är på allas läppar. De flesta strävar efter att sänka sin elförbrukning och att använda elen som mest när priset är som längst – allt för få lägre elfaktura och för att vi alla ska kunna undvika effektbrist och frånkoppling av el. Samtidigt behövs glädjepunkter i mörkret, som till exempel julbelysning och kulturella evenemang kan bidra med - och det ena behöver inte utesluta det andra. Norrvikens ljusshower består av eld och LED-belysning. De senare drar förstås ström, men betydligt mindre än äldre, traditionella lampor.

All teknik under Vinter på Norrviken är vald utifrån ett miljö-, energi- och hållbarhetsperspektiv. I så stor utsträckning som möjligt använder vi oss av armaturer med LED, säger Ingrid Lövkrona, evenemangsansvarig för Vinter på Norrviken.

Evenemanget ger Bjäre Kraft en möjlighet att, som en del i sitt arbete för ett mer hållbart samhälle, testa att stötta elnätet med batterilagring.

bild
Vinterns ledord; värme, hopp och ljus gör sig påminda i olika former i trädgårdarna genom bland annat eldshow eller ex musik och uppträden av glittrande väsen som dyker upp på de mest oväntade ställen. Foto: Norrviken

Batterier kommer fram över att spela en större roll i energisystem. Vid årets ljusevenemang gör Bjäre Kraft tillsammans med Norrviken en insats, både för att kapa effekttoppar, men framför allt för att vi ska lära oss, berättar Alexander Jansson, VD på Bjäre Kraft.

Vid Norrvikens parkering finns en container med två solcellsbatterier som kommer att stötta under evenemangets öppettider. På så sätt kapas eltopparna när behovet är som störst från samhället i övrigt. Under natten laddas de upp igen.

Battericontainern vid Norrvikens trädgårdar

  • 2 batterier på vardera 15 kWh.
  • Växelriktare på 8 kW
  • Levererar el under öppettiderna och laddar på natten.
  • Elen tas från närmaste nätstation.