Fingrid överklagar beslut om risksäkringsprodukter mellan elområden i Finland och Sverige

Foto: Matthew Henry/Unsplash

I september 2022 fattade EU-myndigheten ACER beslut om hanteringen av risksäkringsmöjligheter mellan Sverige och Finland. Nu har det finska transmissionsnätsföretaget, Fingrid, överklagat beslutet.

I september 2022 beslutade ACER att andra långsiktiga risksäkringsprodukter än transmissionsrätter för överföring mellan elområden ska göras tillgängliga som ett stöd till elgrossistmarknadernas funktion. Nu har det finska transmissionsnätsföretaget, Fingrid, överklagat beslutet.

Det huvudsakliga skälet till överklagan är att Fingrid anser att transmissionsrätter vore ett bättre alternativ och detta alternativ har avfärdats av ACER.

ACER:s överklagandenämnd (ACER Board of Appeal), ska nu först avgöra om överklagandet ska tas upp. Fingrid har även begärt en så kallad hearing, vilket innebär att överklagandenämnden kan höra vad olika parter har att säga i ärendet.

Hur processen för hantering av överklaganden går till beskrivs i dokumentet Rules of Procedure. på ACER:s webbplats.

Vad händer nu?

Fingrid och Svenska kraftnät, ska enligt ACER:s beslut lämna in de nödvändiga arrangemangen senast den 14 mars 2023 till de behöriga tillsynsmyndigheterna, det vill säga till svenska Ei och finska Energiaviasto, för godkännande. Överklagandet som Fingrid lämnat in påverkar inte denna tidplan i nuläget.

Källa: Energimarknadsinspektionen