Tekniska verken i Linköping beviljas klimatklivsstöd

Bild: Tekniska verken i Linköping

Tekniska verken har fått Klimatklivsstöd beviljat för att ta tillvara den biogena restkoldioxid som renas bort vid biogasproduktionen. Tack vare en utbyggnad av biogasanläggningen i Linköping kommer koldioxid att kunna tillvaratas genom förvätskning till flytande koldioxid.

– Koldioxiden i flytande form kan lätt transporteras med tankbil och användas till exempelvis växthus, livsmedelsindustri, processindustri med mera, säger Anna Lövsén, affärsområdeschef, Biogas, Tekniska verken.

Koldioxid används redan idag i flera typer av industriprocesser, inom livsmedelsproduktion och finns i flera av de produkter vi använder i vår vardag.

– Kolsyrade drycker och kolsyrebrandsläckare är två exempel. Vi har nu märkt av ett mycket stort intresse för koldioxid till storskalig växthusodling. Genom att tillsätta koldioxid till växthusen kan man öka tillväxten vid odling av grönsaker och andra växter, fortsätter Anna Lövsén.

Detta sker redan i stor skala i exempelvis Nederländerna, men då vanligtvis med fossil koldioxid. I Sverige pågår idag projektering av ett antal stora växthus, där koldioxidtillgången, och då med förnybar koldioxid, blir viktig.

På det här sättet öppnas helt nya möjligheter för mer klimatsmarta tomater som dessutom kan produceras lokalt när Tekniska verken i Linköpings biogasanläggning blir först ut i Sverige med att kunna förvätska restkoldioxiden från sin biogasproduktion och göra den till en användbar produkt på marknaden (CCU)*.

– För Tekniska verken och dotterbolaget Svensk Biogas innebär innovationen flera fördelar. Dels kan vi omvandla en restström till en användbar produkt, dels ökar klimatprestandan på vår biogas ännu mer än idag. Redan idag har vår biogas en koldixoidreduktion på över 90% jämfört med fossila bränslen. Om vi dessutom tillvaratar koldioxiden och sätter den på marknaden kan klimatnyttan med biogas överstiga 100% reduktion jämfört med fossila bränslen, tillägger Anna Lövsén.

Tekniska verken fick besked om att Klimatklivet beviljat stöd tidigare i november månad och har nu startat en fördjupad förstudie. Projektet förväntas kunna tas i drift under 2024 om sedvanliga tillståndsprocesser, tidsplan och investeringsbeslut löper enligt plan. Den totala investeringen beräknas uppgå till 54 miljoner kronor och av dessa kommer 21,6 miljoner från Naturvårdsverkets Klimatklivet.