Mellanlagret på Studsvik i drift

Mellanlagret för radioaktivt avfall i Studsvik i drift Foto: SvafoFredrik Ekenborg

Nu har mellanlagret för radioaktivt avfall i Studsvik tagits i drift. Upp till 10 000 m3 låg- och medelaktivt avfall från bland annat nedmonteringen av Ågestaverket utanför Stockholm respektive R2-anläggningen i Studsvik ska förvaras i mellanlagret tills slutförvaren för kärnavfall i Forsmark är utbyggda.

Det tog två år att bygga lagret och kostnaden landade på 141 miljoner kronor, vilket var enligt tidplan och cirka 30 miljoner kronor mindre än budget. Mellanlagret är byggt för att förhindra att radioaktivitet kommer ut till omgivningen, och tål även extrema väderförhållanden.

- Säkerheten kommer alltid först i kärnkraftssammanhang så jag är mest stolt över att lagret är säkert och att ingen skadade sig under byggtiden. Men det är klart att det också är roligt att vi kunde hålla den planerade byggtiden och göra ett bra ekonomiskt resultat, säger projektledaren Fredrik Wenström på Svafo som äger och ansvarar för mellanlagret.

Efter omfattande förstudier av mellanlager i Sverige och internationellt landade Svafo i att en gedigen, men byggnadstekniskt enkel konstruktion i delvis prefabricerad armerad betong, bäst fyllde syftet. Minutiös planering av alla steg i byggnationen och passande kontraktsformer med olika leverantörer ledde till hög säkerheten under byggnationen och att bygget klarade tidplan och budget.

Eftersom lagret ska innehålla radioaktivt avfall omgärdades byggnationen av strikta regelverk från Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten. I bygglovet från Nyköpings kommun fanns ytterligare regler samt att Svafo hade egna högt ställda krav på genomförande.

- Vi ser inte de strikta kraven som en begränsning utan snarare som en tillgång eftersom de gör målet oerhört tydligt. Med kraven som grund har de kompetenta och pragmatiska medarbetare som finns här på Svafo kunnat lösa de frågor som uppstår i olika moment på bästa sätt, säger Fredrik Wenström.

Efter genomgånget provprogram, i vilket man säkerställer att olika installationer som till exempel travers och olika övervakningssystem fungerar som de ska, har lagret nu tagits i drift. Mellanlagret är en viktig pusselbit i omhändertagandet av avfallet från nedmonteringen av de äldre anläggningarna R2 i Studsvik där forskning på kärnteknik bedrevs 1960-2005, och Ågestaverket utanför Stockholm som var Sveriges första kommersiella kärnkraft och var i drift 1964-1974.

I mellanlagret i Studsvik kommer låg- och medelaktivt avfall att förvaras, medan högaktivt använt kärnbränsle mellanlagras vid Svensk kärnbränslehanterings mellanlager Clab nära Oskarshamn. Rivningsmaterialet källsorteras så att icke radioaktivt material kan återvinnas och det radioaktiva materialet packas i strålsäkra emballage inför mellanlagring och senare slutförvar.