Forsmark får besked som möjliggör provdrift för att öka effekten

Foto: Vattenfall

Provdrift med en högre effekt än vad Forsmark 1 har tillstånd för kan tillåtas om vissa villkor uppfylls. Det framgår av det besked som Svenska kraftnät har meddelat Forsmark.

Svenska kraftnät har prövat driftsäkerheten och prövningen visar att en provdrift med högre effekt för Forsmark 1 kan accepteras om åtgärder för att säkra driftssäkerheten vidtas.

Bakgrunden är att Forsmarks kraftgrupp AB (Forsmark) har ansökt hos Svenska kraftnät om start av provdrift för att kunna öka effekten till 1.070 MW efter årets revisionsavställning.

Svenska kraftnät finner att ett godkännande av provdrift kan tillåtas under förutsättning att Forsmark följer de villkor som ställs och att planerade prov koordineras med andra aktiviteter i stamnätet. Ett av de villkor som Svenska kraftnät ställer är att uteffekten från Forsmark 2 reduceras till maximalt 1.081 MW när provdrift genomförs av Forsmark 1.

Enligt Svenska kraftnäts föreskrifter får uteffekten från Forsmark 1 inte överstiga 1.014 MW.