Energimyndigheten publicerar Energiläget 2022

Foto: Pixabay

Nu har Energimyndigheten publicerat Energiläget 2022 – en översikt. Publikationen ger på några få sidor en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige.

Statistiken i Energiläget 2022 – en översikt kommer från energimarknadens aktörer, där merparten samlas in som Sveriges officiella statistik. Publikationen ger en kortfattad överblick över energisystemet i Sverige och hur utvecklingen har sett ut över tid.  

Statistiken sträcker sig i de flesta fall till 2020 och i vissa fall 2021.

Läs mer om Energiläget HÄR!

Om Energiläget

Publikationen Energiläget ges ut både på svenska och engelska. Figurerna och diagrammen från publikationen publiceras även i Powerpoint-format. Statistiken sträcker sig i de flesta fall tillbaka till 1970, vilket gör det möjligt att följa Sveriges utveckling inom olika områden och sektorer över tid. 

 

bild

Källa: Energimyndigheten