Energiföretagen - “Energibranschen erbjuder en fantastisk möjlighet att vara en del av klimatomställningen”

På Energikonferensen 2022 kommer Andreas Lepa, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Energiföretagen berätta hur han ser på utmaningen.

Kompetensförsörjning räknas som en av de största utmaningarna bland Sobonas medlemsföretag. På Energikonferensen 2022 kommer Andreas Lepa, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Energiföretagen berätta hur han ser på utmaningen.

– Energibranschen är en växande bransch och avgörande för att Sverige ska klara klimatomställningen, vilket i sin tur innebär ett stort och ökat rekryteringsbehov i energibranschen. Totalt beräknas cirka 8 000 tekniker och ingenjörer behöva rekryteras under de kommande tre åren, enligt vår senaste kartläggning av våra medlemsföretags kompetensbehov. Och då är det enbart tekniker och ingenjörer vi pratar om här, berättar Andreas och fortsätter:

– Branschens rekryteringsbehov i stort är med andra ord större än så. Dessutom är samhällets totala kompetensbehov, när det gäller el- och energikunskaper, betydligt större än det som efterfrågas av energibranschen. Kompetensförsörjningsfrågan är därmed en av branschens stora utmaningar och alla inblandade parter måste göra mer: politiker, myndigheter och varje företag, säger Andreas.

För fjärde året i rad erbjuder vi en konferens om strategisk kompetensförsörjning utifrån mångfald och inkludering. Den 12 oktober fördjupar vi oss i praktiska verktyg och delar med oss av case från våra medlemsföretag som visar hur vi skapar förändring och utvecklar innovativa och inkluderande kompetensförsörjningsstrategier.

Ni släppte nyligen två rapporter, en som beskriver kompetensbehovet och en som beskriver attraktivitet inom branschen, hur ser du att dessa två frågor behöver mötas för att hitta lösningar på kompetensförsörjningsutmaningar?

– Med tanke på energibranschens kompetensbehov är och blir attraktivitetsfrågan oerhört viktig för att öka inflödet till branschrelaterade utbildningar, och i förlängningen kompetensflödet till branschen. Vi som bransch behöver vara synlig i större utsträckning och involvera ungdomar så tidigt som möjligt för att väcka intresse. Samarbete med grund- och gymnasieskolor, yrkeshögskolor samt högskolor och universitet är en av flera viktiga vägar att nå ut.

Vad skulle du säga är det mest attraktiva inom branschen?

– Energibranschen erbjuder en fantastisk möjlighet att vara en del av klimatomställningen. Vill man vara med på den förändringsresan så är energibranschen det självklara valet. Dessutom erbjuder branschen goda arbetsvillkor. Vi behöver ny kompetens och nya perspektiv - energibranschen behöver vara en bransch där alla känner sig välkomna.

Vad kan man som deltagare den 12 oktober förvänta sig från ditt pass?

– Jag kommer att prata mer om våra kartläggningar av kompetensbehov och attraktivitet, samt även presentera delar av en tidslinje för kompetensförsörjning som vi på Energiföretagen har tagit fram, med uppmaningar till politiker, myndigheter och branschen.

För fjärde året i rad erbjuder vi en konferens om strategisk kompetensförsörjning utifrån mångfald och inkludering. Den 12 oktober fördjupar vi oss i praktiska verktyg och delar med oss av case från våra medlemsföretag som visar hur vi skapar förändring och utvecklar innovativa och inkluderande kompetensförsörjningsstrategier.