Setra startar pelletstillverkning i Långshyttan

Foto: Setra

Träindustriföretaget Setra har beslutat att investera i egen pelletstillverkning vid fabriken i Långshyttan.  

Vid Setras träindustricenter i Långshyttan, Dalarna, finns tillverkning av limträ, komponenter och KL-trä. Produktionen ger upphov till bioprodukter såsom spån, flis och träbitar. Detta går idag till inhemsk värmeproduktion och till kunder i närområdet.

– Nu vill vi komplettera vår produktportfölj med produktion av pellets. Tillverkningen innebär att vi ökar värdet på restprodukterna och att vi blir en mer betydande aktör även inom bioenergi. Satsningen ligger också helt i linje med vår filosofi att vara grönsamma, det vill säga göra affärer som gagnar inte bara oss utan även kunderna, samhället och naturen, säger Daniel Halvarsson, affärsområdeschef för Bygglösningar och komponenter.

Den nya anläggningen kommer kunna tas i bruk under hösten 2023. Den beräknade årsvolymen ligger på cirka 26 000 ton.

Satsningen kommer innebära nyanställningar.

– Vi har ganska optimala förutsättningar för att starta tillverkning av industripellets i vår fabrik i Kloster, Långshyttan. Råvaran till pellets är den bästa tänkbara med torrflis och spån från vår limträ-, KL-trä- och komponenttillverkning. Vi har utrymme på vårt fabriksområde och flera stora industrikunder inom en radie av 20 mil, säger Klas Flygare, råvaruchef på Setra.