Fler klagomål mot elbolag som vill ändra avtal

Anders Wiklund/TT: I takt med att elen blir dyrare klagar fler på att elhandelsavtal försöker ändra avtalen. Arkivbild.

I takt med att elpriserna har ökat har klagomålen på elhandelsbolagen blivit fler.

Från januari till och med mitten av september har antalet klagomål till Konsumenternas energimarknadsbyrå ökat med 11 procent jämfört med året innan.

I många fall handlar det om att det har blivit svårare att komma i kontakt med bolagens kundservice.

Det är en trend vi ser över stora delar av branschen, säger Thomas Björkström, vd på Konsumenternas energimarknadsbyrå.

Svårt komma fram

Några bolag har helt tagit bort möjligheten att ringa in till kundtjänst. Vissa har gått ännu längre och även tagit bort möjligheten att mejla. Det enda sättet för kunderna att kontakta dem är via en chatt på hemsidan.

Det kan enligt Thomas Björkström skapa problem när kunder vill ångra eller säga upp sina avtal, en chattkonversation går inte att spara som bevis på samma sätt som ett mejl.

Det här förekommer hos en liten mängd av företagen, men i de fall som konsumenter råkar ut för det skapar det en svår situation, säger han.

Byrån får också in klagomål som handlar om att företag försöker skriva om fasta elavtal till rörliga.

Inte tillåtet

Det handlar om att de ensidigt ändrar avtalet under avtalets gång. Vår uppfattning är att det inte är tillåtet, ett ingånget avtal gäller också för elhandelsbolaget, inte bara för konsumenten, säger Thomas Björkström och fortsätter:

Sannolikt har de sålt för bra avtal som de inte kan leva upp till.

Vissa företag har också överlåtit elavtal till andra företag, som i sin tur kan ha ändrat dem.

Om en sådan överlåtelse är tillåten enligt avtalet ska samma avtalsvillkor fortsätta att gälla i det nya avtalet, enligt Thomas Björkström, som understryker att det är något som förekommer hos en liten klick av branschen.

Höjde pristaket

Även Energimarknadsinspektionen (EI) får in klagomål på elhandelsbolagen. Enligt Madeleine Hermansson, som är ansvarig för konsumentkontakt på myndigheten, har antalet inte ökat men däremot karaktären på klagomålen.

Tidigare handlade det främst om oschysta affärsmetoder vid försäljningen. Den typen av klagomål har helt upphört, säger hon.

Nu handlar det även hos EI om ändrade pris och villkor trots att avtalens löptid inte gått ut. Ett exempel rör ett elbolag som höjt sitt pristak under pågående avtalsperiod, ett annat har har velat bryta fastprisavtal under pågående avtalsperiod, enligt henne.

Madeleine Hermansson säger att det också kommer klagomål på att elhandelsbolagen inte meddelar att tidsbestämda avtal är på väg att löpa ut.

Det har de enligt ellagen skyldighet att göra senast 60 dagar innan avtalet löper ut, säger hon.