Gemensamma utmaningar tacklas på ProcessTeknik 2022

Som en traditionellt sett råvaruintensiv industri och en av de industrier som står för den största andelen fossila växthusgasutsläpp i Sverige står processindustrin inför flera stora gemensamma utmaningar när det gäller energianvändning samt material- och råvaruförsörjning. Foto: Svenska Mässan/Emmy Jonsson

När Svenska Mässan i Göteborg slår upp dörrarna för ProcessTeknik 2022 den 18 till 20 oktober är ambitionen att hjälpa till att lösa de gemensamma utmaningar som förenar processindustrins olika branschgrenar. Bland annat står energiutmaningen, material- och råvaruförsörjningen samt den hållbara industrin på programmet. Några av de som kommer att inta scenen på årets mässa är Paper Province, Energimyndigheten, Electrification Hub, AI Sweden och Xvii Sustainability.

Text: Alarik Haglund

Årets ProcessTeknik-mässa bjuder enligt Anki Fagerström från Svenska Mässan på både ett gediget scenprogram, med flera tunga aktörer och många experter på plats, och ett stort antal utställare från alla delar av processindustrin.

Som affärsansvarig för både ProcessTeknik och de parallella mässorna Scanautomatic och Nordic Food Industry har Anki Fagerström ett väldigt nära samarbete med branschen.

- Det viktiga är att tillgodose branschens behov eftersom det är för branschen vi gör mässan, säger Anki Fagerström och understryker att det handlar om att sy ihop en mässa som är intressant för besökarna och där de känner att de får inspiration samtidigt som de får sitt kompetensbehov uppfyllt och får träffa både nya och gamla leverantörer.

bild
Anki Fagerström, som är affärsansvarig för ProcessTeknik 2022, har ett väldigt nära samarbete med branschen. Foto: Svenska Mässan

Någonting för alla

Eftersom ProcessTeknik är en mässa för hela processindustrin samlar den representanter från väldigt många olika industrier, men Anki Fagerström menar att de olika industrierna ofta har samma behov av att hitta lösningar på de utmaningar som finns inom branschen och att det uppstår synergier när de tar del av varandras case.

Hon påpekar dessutom att de har en stor bredd på besökarna, som inkluderar allt från tekniker och produktionspersonal till företagsledning och tjänstemän samt inköpare och konsulter, och att mixen av besökare gör att det finns någonting för alla.

- Det känns väldigt positivt inför årets mässa. Mässan har ju inte varit sedan 2018 och det är fyra år sedan man sågs fysiskt. Det digitala har givit oss en bra skjuts och lärt oss jättemycket, men nu ligger fokus framför allt på de fysiska mötena och det blir helt och hållet en fysisk mässa. Vi ska träffas, vi ska nätverka, vi ska mingla och vi ska lära oss av varandra, säger Anki Fagerström.

Hon talar om att det om man tittar på andra fackmässor som redan genomförts går att se att det, även om det ibland varit ett något lägre besökarantal än tidigare, varit en oerhört hög kvalitet på besökarna.   

- En stor fördel är att man kan träffa alla leverantörer samtidigt på en och samma plats och jag tror att folk utöver att träffas fysiskt ser fram emot den tidsbesparing det innebär, tillägger Anki Fagerström.

bild
Electrification Hub har som mål att minska utsläppen av växthusgaser genom att accelerera elektrifieringen av tunga transporter.

Tre fokusområden

Anki Fagerström berättar att någonting som går som en röd tråd genom alla de tre parallella mässorna, ProcessTeknik, Scanautomatic och Nordic Food Industry, är ett fokus på hållbara lösningar och på smart industri.

I och med fokuset på hållbara lösningar vill man bland annat visa hur det i arbetet mot ett hållbart samhälle går att vända utmaningar till affärsmöjligheter genom att ta hjälp av nya hållbara och innovativa lösningar.

När det gäller smart industri är det ett viktigt fokusområde eftersom digitalisering kan vara nyckeln till både effektivare produktion, kortare ledtider och högre kvalitet.

- På ProcessTeknik ligger det stora fokuset i år på energi-, material- och råvaruförsörjning, men hållbara lösningar och smart industri är en del i det, säger Anki Fagerström.

bild
Eftersom mässan inte blivit av sedan 2018 tror Anki Fagerström att deltagarna ser fram emot att mötas igen och att kunna träffa alla leverantörer samtidigt på en och samma plats. Foto: Svenska Mässan/Emmy Jonsson

Måste utvecklas

Några av de största gemensamma utmaningar som processindustrins olika branschgrenar står inför beror på att processindustrin traditionellt sett är en råvaruintensiv industri samtidigt som det är en av de industrier i Sverige som står för den största andelen fossila växthusgasutsläpp.  För att företagen ska kunna överleva och konkurrera även i framtiden måste de därför utvecklas när det gäller energianvändning samt material- och råvaruförsörjning.

Till exempel har processindustrin möjlighet att minska sin miljöpåverkan från energianvändningen genom att se över och förändra olika delar av sin verksamhet, som industriproduktion, produkter, transporter, värmeöverskott, material, förbränning och elanvändning.

- Vi ska gå mot ett mer energieffektivt och fossilfritt samhälle och i den processen får vi en mer integrerad syn på verksamheterna. För alla processindustrier hänger ihop på olika sätt. På mässan vill vi kunna erbjuda en mötesplats för de som befinner sig i den omställningen och möjliggöra för dem att hitta de lösningar de behöver, säger Lars-Ove Olsson, Senior Advisor Business & Technology development.

Tar hjälp av skogen

I scenprogrammet på ProcessTeknik 2022, som alla tre dagar är fullspäckat från morgon till kväll, är Anki Fagerström bland annat mycket glad över att ett block kommer att presenteras av företagsklustret Paper Province, som har som målsättning att med skogens hjälp skapa ett fossilfritt samhälle.

- Inom Paper Province arbetar våra 130 medlemsföretag för att snabba på den gröna omställningen. För att lyckas med det behöver vi samverka och tänka nytt. Under ProcessTeknik-mässan kommer vi att lyfta fram tre case från några av våra medlemsföretag som visar på just samverkan och nytänkande, berättar Sandra Sundbäck, som är vd på Paper Province.

Även Energimyndigheten kommer att vara på plats för att hålla i ett block, där de bland annat kommer att diskutera den gröna industriomställningen och presentera några olika case.

 

bild
Sandra Sundbäck är vd på företagsklustret Paper Province, som arbetar för att skapa ett fossilfritt samhälle genom att ta hjälp av skogen. Foto: Paper Province/Solsta Foto

Transportomställning

Innovationsacceleratorn Electrification Hub kommer under ProcessTeknik 2022 att vara värd för ett block som handlar om elektrifieringen av tunga transporter inom processindustrin.

Den enorma omställning som hela processindustrin just nu genomgår innebär att behovet av smidiga, fossilfria och smarta transporter blir större för varje dag.  Electrification Hub kommer i sitt block att lyfta fram case kring både transportomställningen och kring hur hela sektorn ställer om för att möta utmaningarna.

- Processindustrin står inför klimatutmaningar där elektrifiering och smarta, elektrifierade transporter och arbetsmaskiner kommer vara en förutsättning framåt. Vi vill bidra till den omställningen så vår förväntan är att möta företag som vill driva på omställningen. Tillsammans kan vi hitta möjligheter att arbeta sida vid sida i konkreta utvecklingsprojekt säger Mikael Hjort, som är en av två verksamhetsansvariga på Electrification Hub.

bild
Mikael Hjort är en av två verksamhetsansvariga på innovationsacceleratorn Electrification Hub.

Goda förutsättningar för AI

AI Sweden, som är Sveriges nationella center för artificiell intelligens, kommer att medverka i scenprogrammet varje dag under mässan med block som på olika sätt fokuserar på AI.

Conny Svensson, som är ansvarig för AI-transformation på AI Sweden, har länge arbetat som konsult inom processindustrin och anser att förutsättningarna inom industrin är väldigt goda för att AI ska kunna ge avgörande resultat.

- AI har en enorm potential inom processindustrin. Det är nämligen en industri som har tillgång till mycket mätbara data. Saker sker i olika steg och i vardera steg finns det tydliga instruktioner om vad som ska hända i det steget, förklarar Conny Svensson.

Som exempel tar han att ett vanligt problem inom processindustrin är att en maskin går sönder. Det kan få allvarliga konsekvenser och resultera i att produktionen stannar upp i flera timmar eller ibland dagar, vilket kostar en massa pengar. Med hjälp av sensorer, data och AI menar han emellertid att man genom att prediktera maskinernas hållbarhet och i förväg underhålla dem kan förhindra längre stopp i produktionen.

- Min förhoppning om mässan 2022 är att minska osäkerhet och ge plats för nyfikenhet kring AI och dess möjligheter. Processindustrin är full av experter och kompetenta människor i komplexa branscher. De vet exakt vad de håller på med ur ett människoperspektiv. AI kan tillföra en dimension som människor inte kan mäkta med, säger Conny Svensson

Foto
Conny Svensson från AI Sweden ser en enorm potential för att använda artificiell intelligens inom processindustrin.

Industriell symbios och cirkulär ekonomi

En annan spännande aktör som kommer att dyka upp i programmet på ProcessTeknik 2022 är enligt Anki Fagerström företaget Xvii Sustainabilty.

- Det är ett företag som drivs av två tjejer, Karin Nyberg och Taina Flink, och de kommer att prata om industriell symbios och cirkulär ekonomi, berättar Anki Fagerström.

I sitt block kommer de både att ta upp de utmaningar som många företag upplever och måla upp potentiella lösningar med hjälp av verkliga case. Förutom företagets presentation kommer det även att bjudas på ett gästspel med en av deras kunder och ett panelsamtal.

- Vi vill belysa nya sätt att tänka och hjälpa publiken att inte fastna i tänket “detta kan vi inte påverka eller så här har vi alltid gjort”. Vi vill visa att vi är på väg in en ny, cirkulär, affärslogik som man behöver lära sig dra nytta av. Det kommer att vara dyrt att inte bli radikalt mer resurssmart, både i sina produkter och genom hela värdekedjan, och ju tidigare man hoppar på det tåget desto mer rustad står man, säger Karin Nyberg.

Dessutom talar Anki Fagerström om att Sveriges innovationsmyndighet Vinnova kommer att vara på plats för att berätta om vilka utlysningar det finns för processindustrin och att Peter Wallin, som är programchef på det strategiska innovationsprogrammet PiiA (Processindustriell IT och Automation), kommer att presentera ett antal case som bland annat belyser digitala tvillingar.

På mässgolvet

Utöver scenprogrammet vill Anki Fagerström även lyfta fram att det finns mycket kunskapshöjande aktiviteter på mässgolvet. Till exempel tar hon upp Innovation Hub, där nystartade teknikbolag som riktar sig till processindustrin kan visa upp de lösningar de har att erbjuda.

Hon påpekar också att det genomförs ett antal konferenser i samband med mässan. Bland annat har de ett samarbete med SEIIA (Swedish Industrial Interoperability Association), som länge arbetat för att få den svenska industrin att förstå värdet av internationella standarder. De kommer att hålla den internationella konferensen Industrial Interoperability Summit på onsdagen på mässan.

- ITF Automationsdagar har tidigare körts som ett eget arrangemang, men de har nu också valt att samarbeta med oss och de kommer att hålla sin konferens på torsdagen på mässan, tillägger Anki Fagerström.

bild
Taina Flink (till vänster) och Karin Nyberg (till höger) grundade 2021, tillsammans med Vinngroup, konsultbolaget Xvii Sustainability, som hjälper företag att göra hållbarhet till någonting genomförbart. Foto: Magnus Lundin